Nyheter

Nedgang i boligprisene i Stavanger

Boligprisene i Stavanger sank med 2,0 prosent i desember.

Stavanger gamle Stavanger trehusbyen bolig eiendom eiendomsmarkedet eiendomsmarked bolig boligpriser 

desember 2018

Det har i desember blitt solgt 170 boliger i Stavanger, noe som er tilsvarende som samme måned i 2017. I 2018 har det blitt solgt 4312 boliger i Stavanger, noe som er 8,2 prosent flere enn i 2017.

Det har i desember blitt lagt ut 112 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 39,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2017. I 2018 ble det lagt ut 5041 boliger til salgs i Stavanger, noe som er 2,1 prosent flere enn i 2017.

Gjennomsnittlig salgstid i Stavanger sist måned var 103 dager. Det er tregere enn i resten av landet, som hadde 63 dager i gjennomsnitt.

Gjennomsnittsboligen i Stavanger koster nå kroner 3.184.593 millioner kroner.

– Flat prisutvikling

– Stavanger har hatt en tilnærmet flat prisutvikling i 2018. Antall boliger til salgs har vært stabilt, men det har ikke blitt solgt like mange boliger i Stavanger siden 2014, sier regionsjef i EiendomsMegler 1 Gaute Thise Jacobsen til RA.

Prisnedgangen i desember er svakere enn gjennomsnittet av de siste fem årene på -1,0 prosent. Det er en svakere utvikling enn i Oslo (-0,2 prosent), og i Bergen (-0,4 prosent), men tilsvarende utvikling som i Trondheim.

I Stavanger har boligprisene økt med 0,4 prosent i 2018. Det er svakere enn i Oslo (+6,3 prosent) og Bergen (+1,9 prosent), men sterkere enn i Trondheim (-0,8 prosent).

Kommunene Forsand, Sandnes, Rennesøy, Finnøy, Sola og Randaberg inngår nå i Stavanger-indeksen.

Thise Jacobsen i Eiendomsmegler1 mener 2018 ikke ble like bra som han hadde trodd.

–  Det var en forsiktig optimisme inn i året, men første halvår ble ikke så bra som forventet. Fra sommeren og utover høsten har derimot volumet i markedet økt og antall solgte boliger har tatt seg opp. November ble fjerde måned på rad med over ti prosent i økning av antall solgte boliger, og det er det første gang vi har sett siden 2014. Prisutviklingen har vært helt flat og omsetningstiden, altså hvor lang tid det tar å selge en bolig, ligger på rundt 70 dager., sier han.

Tanker om 2019

– Utviklingen vi tar med oss fra slutten av 2018 gir grunnlag for å være litt forsiktig positive inn i 2019. Det er fortsatt lave renter. Det at volumene har økt er bra for de som skal selge, fordi det viser at det er mange potensielle kjøpere i markedet. Mange boliger for salg er også veldig bra for de som skal kjøpe. I og med at vi har hatt ti prosent prisnedgang de siste fem årene, er kravet om 15 prosent egenkapital vanskelig for mange, og det kan være et hinder for folk som ønsker å bytte bolig. Jeg mener egenkapitalkravet burde vært annerledes for Stavanger fordi markedet har vært så annerledes enn resten av landet. En x-faktor som påvirker boligmarkedet er tilflytting. Det tror jeg vil slå positivt ut i 2019. Jeg vil ikke være veldig optimistisk på prisutvikling, men heller si at jeg er forsiktig optimistisk for 2019, sier Thise Jacobsen om 2019.

Resten av landet

Boligprisene i Norge sank med 0,2 prosent i desember 2018.

Korrigert for sesongvariasjoner gikk prisene opp med 0,7 prosent.

Boligprisene er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden.

– Etter flate boligpriser gjennom høsten 2018, ble utviklingen i desember sterkere enn normalt, selv om dette ikke bryter den underliggende moderate trenden i markedet, sier administrerende direktør i Eiendom Norge Christian Vammervold Dreyer.

– I 2018 under ett ender boligprisutviklingen nasjonalt tett på nivå med lønnsveksten. Dette er bra for den finansielle stabiliteten og for norsk økonomi, sier Dreyer.

Rekordomsetning 

I desember ble det solgt 2.963 boliger i Norge, noe som er 1,3 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2017.

I 2018 er det solgt 90.828 boliger, som er 4,9 prosent flere enn i 2017 og 2,6 prosent flere enn i rekordåret 2015.

– Antall salg i desember er på nivå med tidligere år, og som normalt for desember å være. Samlet for 2018 så er det solgt over nitti tusen boliger, noe som er rekord i antall bruktboligsalg i Norge i løpet av et år, sier Dreyer.

I desember ble det lagt ut 3.237 boliger til salgs i Norge, noe som er 6,2 prosent færre enn i samme måned i fjor.

I 2018 ble det lagt ut 100.985 boliger for salg i Norge, som er 1,8 prosent flere sammenliknet med 2017.

– Det er gjennom året vært lagt ut over hundre tusen boliger til salgs, og vi må tilbake til før finanskrisen for å finne et høyere antall, sier Dreyer.

– Veksten i nye bruktboliger på markedet har stabilisert seg de siste månedene, selv om utbudet nasjonalt fortsatt er høyt og høyere enn ved inngangen til 2018. Vi går inn i 2019 med en stor tilbudsside, noe som trolig vil få betydning for boligprisutviklingen i månedene som kommer, sier Dreyer.

Det tok i gjennomsnitt 63 dager å selge en bolig i desember 2018, noe som er to dager mer enn i desember 2017. Raskest salgstid hadde Oslo med 36 dager og tregest salgstid hadde Stavanger m/omegn med 103 dager.

– Salgstiden har i hele 2018 ligget høyere enn tidligere år, noe som trolig skyldes det store utbudet av boliger i markedet, sier Dreyer.