Nyheter

Jente (17) tok med seg biffkniv og dro for å finne noen tilfeldige personer hun kunne drepe

Sa at hun ikke var redd for å drepe, og at hun gjerne skulle drepe barn for å sette seg i respekt.

1. august i år ble den 17 år gamle jenta varetektsfengslet i Jæren tingrett. Hun befinner for tiden på ungdomsenheten ved Bjørgvin fengsel i Bergen.

Nylig møtte hun på nytt i Jæren tingrett tiltalt for de samme truslene.

Bakgrunnen for at hun ble pågrepet var at hun den 31. juli i år var i Stavanger sentrum.

Ifølge 17-åringen var hun der for å finne noen tilfeldige personer hun kunne drepe, og hadde tatt med seg en kniv – av typen biffkniv fra Ikea, som hun hadde tatt fra kjøkkenet på barnevernsinstitusjonen i Sandnes der hun bodde, noen dager tidligere. Hun hadde oppbevart kniven på rommet og hadde planlagt at hun skulle gjøre dette helt siden hun fikk tak i kniven.

LES OGSÅ: Tok pengene til samboeren bare noen timer etter at hun døde

Fulgte etter

Ifølge jenta ville hun reise alene, men to fra barnevernsinstitusjonen fulgte etter henne.

Da hun kom til Domkirkeplassen tok hun fram kniven og sa til de ansatte at kniven at kniven var skarp og at hun ville ta de ansatte hvis de kom nærmere.

Politiet ble tilkalt og rykket ut med skjold og annet verneutstyr.

Da politiet spurte henne om hvorfor hun gjorde dette svarte hun at hun ville hjem og ikke til barnevernsinstitusjonen.

LES OGSÅ: Tvang samboer til å gå naken langs veien mens han kjørte bak

Ikke redd for å drepe

Hun sa også at ikke var redd for å drepe, og at hun gjerne skulle drepe barn for å sette seg i respekt. Jenta ga også uttrykk for at det var mange måter å gjøre dette på og at hun visste at hun kom i fengsel.

Ifølge dommen fra Jæren tingrett var de ansatte ved institusjonen veldig redde samtidig som politiet hadde en dialog med henne.

Etter 15 minutter truet en politibetjent med at han ville bruke pepperspray hvis hun ikke la kniven fra seg.

Jenta la da fra seg kniven på en mur i nærheten.

Ved ransaking av 17-åringens rom etter hendelsen ble det også funnet en drapsliste der hun angir bestemte personer, men også «tilfeldig person» og «gamle eller barn». 17-åringen har forklart at hun mener dette og er inspirert av drapet
på Sørlandssenteret og Varhaug-drapet.

LES OGSÅ: Må betale 50.000 kroner i erstatning til sykkeltyv

Har utvidet listen

I tillegg kom Jæren tingrett til at hun skulle dømmes for en rekke tilfeller av vold og drapstrusler mot ansatte ved barnevernsinstitusjonen og polititjenestemenn.

17-åringen har forklart at hun mente truslene alvorlig, at hun opprettholder dem også i dag – og at hun har utvidet listen over hvem hun vil drepe.

Jæren tingrett kom til at hun skulle dømmes for forholdene i tiltalen og i forbindelse med straffeutmålingen mente retten at det var vanskelig å finne noen sammenlignbare saker.

Retten la også vekt på at hun er under 18 år og at ubetinget fengsel skal benyttes utelukkende når det er «særlig påkrevd».

Jæren tingrett kom til at det forelå særlige grunner i denne saken.

«Straffeutmålingen må i dette tilfellet ivareta de kryssende hensyn mellom samfunnets behov for beskyttelse og hensynet til tiltaltes alder og utvikling», heter det i dommen.

Straffen ble fengsel i ett år og fire måneder der syv måneder ble gjort ubetinget og ni måneder betinget.

Hun får også fradrag for 114 dager i varetekt.

LES OGSÅ: Lurte overgriper til å tro at han skulle møte jente

Fornuftig

Anne Kroken, 17-åringens forsvarer, sier til RA at straffeloven gir en meget snever adgang til fengsling av barn.

– Når retten først har ment at bruk av ubetinget er nødvendig har de samtidig i premissene uttalt at den ubetingede delen skal sones i ungdomsfengsel, som er særskilt tilrettelagt for ungdom under 18 år. Dette er fornuftig. Dette fengselet har et profesjonelt og spesialtilpasset opplegg som de innsatte har god nytte av, sier Kroken til RA og tilføyer:

– Det beklagelige i saken er etter min oppfatning at barnevernet ikke satt inn nødvendige tiltak og forsøkte å tilrettelegge bedre. Samtlige forhold er begått mens hun var plassert på institusjon og var barnevernets ansvar, uten at
barnevernet prøvde å endre tilbudet eller sette inn nye tiltak for å hindre nye lovbrudd. Etter at hun ble fengslet er det heller ikke søkt om ny plass til henne, dette til tross for at hun fortsatt er under 18 år. Mye av dette kunne vært unngått om hun tidligere hadde fått adekvat hjelp.

LES OGSÅ: «Du er ikke bare en dårlig advokat. Du er en mink. Fin i pelsen, men et rovdyr»