Nyheter

Økende andel av uføre har bare grunnskole

Andelen uføretrygdede som bare har grunnskole, er fem ganger høyere enn andelen som har universitets- og høyskoleutdanning. – Sender et tydelig signal om at forskjellene i Norge øker, sier Aps Hadia Tajik.

I aldersgruppen 18–67 år er nå hver femte person som bare har grunnskole uføretrygdet. Dette utgjør 145.000 personer. Seniorrådgiver i SSB, Tor Morten Normann, forteller at andelen uføre med bare grunnskole har økt noe siden 2015, mens den har vært stabil for dem som har videregående skole. Normann understreker at det kan være mange årsaker til at det er en høyere andel uføretrygdede blant dem som har lav utdannelse og at det blant annet handler om alder.

– Uføreandelen er mye høyere når du beveger deg oppover i alder. Da vil man finne flere med lav utdannelse, sier Normann.

Les også: – Snart har jeg ikke annet valg enn å gå på sosialkontoret

– Forskjellene øker

Ap-nestleder Hadia Tajik peker på at uføretallene generelt har økt mye de siste årene, uavhengig av hvordan man grupperer de uføretrygdede.

– De siste årene er det blitt fire nye unge uføre hver eneste arbeidsdag. At andelen uføretrygdede som bare har grunnskole er fem ganger høyere enn for personer som har høyere utdanning, er svært alvorlige tall. Det sender et tydelig signal om at forskjellene i Norge øker og at mulighetene for å få seg jobb er mindre for dem som ikke har utdannelse.

Tajik understreker at uføretrygd er en helserelatert ytelse som skal gis til dem som er syke.

– Men selv om uføretrygd er en helserelatert ytelse, ser det ut til at en del av forklaringen på de store forskjellene skyldes mangel på utdannelse. Dette må vi ta tak i ved å kombinere helsehjelp og påfyll av kompetanse, sier hun.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Arbeiderpartiets tiltak

Arbeiderpartiet har lansert en kompetansereform, som blant annet handler om å innføre ulike tiltak for dem som står utenfor arbeidslivet. Målet for Ap er å gjøre det enklere for alle som ikke er i arbeid å ta nødvendige kurs eller utdanning for å stå sterkere på jobbmarkedet.

– Utviklingen vi ser i arbeidslivet, vil gjøre at det blir enda vanskeligere for dem som bare har grunnskole å få seg jobb. Faren for å ende på uføretrygd blir større, sier Tajik.

Ap vil blant annet øke bruken av utdanning som Nav-tiltak gjennom flere studie- og fagskoleplasser. Partiet vil også gi jobbgaranti for unge på gradert uføretrygd. I tillegg skal de som går på dagpenger få mulighet til å fullføre videregående skole og ta studier.

Tajik mener regjeringen gjør for lite. Hun viser til at Ap fikk med seg KrF på at det skal bli lettere å ta utdannelse når man går på dagpenger.

– Men regjeringen har ikke levert på det i budsjettet for 2019. Det er skuffende når tallene er som de er, sier Tajik.

– Ap løper etter oss

Heidi Nordby Lunde (H), som sitter i arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget, mener Ap bare «løper etter regjeringen».

– Det er over ett år siden regjeringen lanserte sin kompetansereform. Vi har blant annet gitt lønnstilskudd for å ansette voksne folk som har stått utenfor arbeidslivet en stund. Vi har også gitt økt tilskudd til arbeidsplasser som gir opplæring til ansatte i grunnleggende ferdigheter, sier Nordby Lunde.

Hun mener Aps jobbgaranti til unge som har gått på arbeidsavklaringspenger er et dårlig forslag.

– Det er en garanti uten innhold og omfattet bare rundt 260 personer sist jeg sjekket. Høyre har sørget for at flere som går på arbeidsavklaringspenger avklares raskere og dermed kommer raskere ut i arbeid eller får innvilget den uføretrygden de har krav på dersom de ikke kan forsørge seg selv.

Hun har også lite til overs for forslaget om at folk som får dagpenger skal få mulighet til å ta utdannelse.

– Regjeringen har gjort ordningen noe mer fleksibel slik at det er mulig for arbeidsledige å ferdigstille en grad eller fullføre en modul. Men Aps forslag uthuler intensjonen bak dagpenger, som er ment som en midlertidig inntektssikring for folk som nylig har blitt ledige. Det er urettferdig overfor alle dem som må ta studielån for å fullføre en utdannelse.

Høyre-politikeren mener regjeringens politikk virker og viser blant annet til at de har innført aktivitetsplikt for unge som får sosialhjelp.

– Arbeiderpartiet var imot innføringen av aktivitetsplikten. Vi ser nå at dette tiltaket gir resultater.

Les også: – Jeg ville bare komme meg ut av dette håpløse Nav-systemet og klare meg selv