Nyheter

Norsk digital teknologi på Johan Castberg

Norskutviklet digital teknologi skal bidra til økt utvinning fra Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Equinor har tildelt Alcatel Submarine Networks kontrakt for Permanent reservoarmonitorering (PRM), som igjen har tildelt en større underleveranse til Nexans Norway AS.

– PRM er en sentral del i digitaliseringsstrategien for Johan Castberg, og vil være et viktig verktøy for å øke utvinningsgraden fra Johan Castberg, sier direktør for Johan Castberg-prosjektet, Knut Gjertsen.

Norskutviklet teknologi

Teknologien er norskutviklet, og kontrakten er en utøvelse av en opsjon av rammeavtale for PRM inngått med Alcatel i forbindelse med tilsvarende kontraktsinngåelse for Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen i januar i år. Det opplyser Equinor i en pressemelding.

Johan Castberg og Johan Sverdrup vil dele prosjektledelse for PRM, noe som vil bidra til synergier og besparelser. Johan Sverdrup og Johan Castberg er de første feltene i verden hvor dette installeres før produksjonsoppstart.

LES OGSÅ: Statoil vil bruke 49 mrd. kroner på Johan Castberg

Nexans Norway skal levere subsea-kabler, som skal bygges ved deres fabrikk I Rognan. Dette er en viktig kontrakt for den nord-norske leverandørindustrien.

Equinors gjennomsnittlige utvinningsgrad på feltene på norsk sokkel er i verdenstoppen, og vi forventer å oppnå i gjennomsnitt 50 % med felt som er i produksjon og godkjent for utbygging per i dag. Vi har likevel en IOR-ambisjon på 60 prosent for oljefeltene.

LES OGSÅ: Statoil vil starte Johan Castberg-produksjon i 2022

Fiberoptisk overvåkning

PRM innebærer at seismiske sensorer installeres permanent på havbunnen, som vil gi hyppigere og bedre seismiske bilder av endringer i reservoaret. Denne type data har et stort potensiale i forhold til visualisering, modellering og etter hvert også prediktive analyser.

Både mengden men ikke minst kvaliteten på informasjonen generert fra dette systemet blir derfor sentral i Equinors planer for bruk av digital teknologi på Johan Castberg-feltet.

– Mer enn 200 kilometer med fiberoptiske seismiske kabler og 3700 sensorer skal legges på havbunnen på Johan Castberg-feltet. Kablene vil begynne å levere data før feltets oppstart i 2022, noe som vil gi et utgangspunkt og informasjon om reservoarene før produksjonen starter. Dette vil gi økt presisjon i brønnplasseringer og hjelpe med å "styre" produksjon og injeksjon. Dette er viktig for å øke utvinningsgraden, sier Benedicte Nordang, leder for subsea på Johan Castberg.

Forventede utvinnbare ressurser for Johan Castberg er 450-650 millioner fat. Planlagt oppstart er i 2022.

Partnerskapet består av Equinor (operatør) (50 prosent), Eni Norge (30 prosent) og Petoro (20 prosent).

LES OGSÅ: Tildelte kjempekontrakt for Johan Castberg