Nyheter

Siri M. Kalvig skal lede Fornybar-fondet

Siri M. Kalvig er ansatt som daglig leder i det nyetablerte statlige investeringsfondet Fornybar AS.

Investeringsselskapet Fornybar, med formål om å bidra til reduserte klimagassutslipp, skal ha hovedkontor i Stavanger-regionen.

I statsbudsjettet for 2018 er det bevilget 400 millioner kroner til investeringsaktivitet i 2018. Det er varslet en opptrapping av rammene for selskapet i kommende år.

– Jeg ser virkelig frem til å starte på denne spennende og utfordrende jobben. Fornybar AS vil være et viktig instrument for å akselerere den nødvendige energiomstillingen. Dette skal være lønnsomt og verdiskapende for næringslivet vårt, og ringvirkningene vil bli veldig viktige og favne svært bredt, uttaler Siri M. Kalvig i en pressemelding.

Kalvig har en doktorgrad i offshore wind technology fra Universitetet i Stavanger og hovedfag i meteorologi fra Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen. Hun er også kjent som gründer i StormGeo AS. I dag er hun tilknyttet Universitetet i Stavanger som førsteamanuensis og leder av universitetets Forskningsnettverk innen miljøvennlig energi.

– Styret har lagt vekt på Siri M. Kalvigs brede erfaring og kompetanse innen klima, hennes store arbeidskapasitet, svært gode nettverk både i regionen, nasjonalt og internasjonalt, samt hennes erfaring med å bygge opp kommersiell virksomhet, uttaler styreleder Widar Salbuvik.