Nyheter

Gi meg den listen din, Sakariassen

DEBATT: Rogalands avis kunne lørdag fortelle at kommunen ikke bare ønsker å kjøpe Stavanger Forum sin aksjeandel i Forum Expo, men også etablere et kongressfond for å kickstarte en satsing på arrangementturisme.

Av Morten Landråk Asbjørnsen (H)

Frontfigur i SV-alliansen, Eirik Faret Sakariassen var kjapt ute med det han vanligvis sier når flertallspartiene ønsker å skape arbeidsplasser i Stavanger; «det er ikke kommunens kjerneoppgave». For en begrensende frase. Man kan ikke kategorisk avvise alle forslag til satsinger man er uenig i, med at det ikke er kjerneoppgaver. Det er lov å se på mulighetene.

Det SV-alliansens ringrev mener er å «redde et kongressenter», ser vi på som en ytterligere satsing innen arrangement, kongress og turisme. Dette er en milliardindustri globalt og det er ingen grunn til at vi ikke skal forsyne oss av kaken. Tvert i mot er dette noe vi har alle forutsetninger for å gjøre bedre enn de fleste. Men da må det investeres i markedsføring og salg.

Kapasiteten vi har bygget opp på Forum-området på Tjensvoll er noe andre idrettsbyer misunner oss. Vi har et utvalg og mangfold av haller de færreste kan matche når det gjelder idrettsarrangementer, utstillinger, messer og kongresser. Tar vi med de interkommunale folkehallene, er vi rustet for nær sagt hva som helst. Da er det viktig at vi setter av penger til å markedsføre dette og tiltrekke oss flere EM-er, VM-er og ONS-er.

Vi skal ikke redde et kongressenter, vi skal videreutvikle det slik at Stavanger får ta en god del av inntektene og arbeidsplassene i en av verdens store næringer. Klarer vi lage ett til arrangement a la ONS, snakker vi om milliarder av kroner til regionen. Mener virkelig hjernen bak SV-alliansen at det ikke er innbyggernes interesse at vi får utnyttet det potensialet som ligger her?

Ifølge rådmannen legger en gjennomsnittlig internasjonal kongressdelegat igjen ca. 3600 kroner per døgn. En ting er hva arrangøren tjener, det virkelige potensialet ligger i det som drypper på for eksempel butikkene, hotellene, restaurantene, museene og pubene. Vi snakker om hundretusener ekstra besøkende i året, som igjen reiser hjem og forteller om Stavanger til familien og vennene sine. La oss heller ikke glemme hvilke ringvirkninger dette har for flyplassen vår, som har mistet flere direkteruter til utlandet de siste årene.

Vi må opp med aktivitetsnivået, vi må ha flere bein å stå på og vi må flere i arbeid. Dette har vi ingen problemer med at kommunen bidrar til. Vi har store forventninger til hvilken regional inntjening vi kan få til for en kommunal satsing på 30 millioner, og ikke minst hvor mange barn vi kan fylle barnehagene våre med. Fordi foreldrene har arbeid å gå til.

Derimot mener SV-alliansens strateg, Eirik Faret Sakariassen, at det er en kommunal kjerneoppgave å øke finansieringen av Filmkraft samtidig som han vil flytte det fra Stavanger til Sandnes! Vi er også positive til filmmiljøet i Stavanger, men ønsker å bruke våre innbyggeres penger på å beholde Stavangerbølgen i nettopp Stavanger. Så hvorfor film er en mer kommunal kjerneoppgave enn det er å skape arbeidsplasser og inntekter knyttet til kongresser og konferanser, er det ikke lett å se.

Så gi meg den listen din, Sakariassen. Vis meg det ufravikelige systemet ditt for hva som er kommunens kjerneoppgaver og ikke. Enten det er i prioritert rekkefølge, alfabetisk, kronologisk eller basert på sektorstørrelse. Sleng den gjerne i hyllen på rådhuset, eller på mail. Og den skal være uttømmende!