Nyheter

Statsansatte føler seg overkjørt

En skremmende utvikling, mener LO Stat-lederen, som ber statstråd Jan Tore Sanner sørge for å få en slutt på «liksom-involveringen».

Det er lite som minner om medbestemmelse i statlig sektor, skal man tro resultatene fra en undersøkelse forskningsstiftelsen Fafo har gjort blant drøyt 3.500 av LO Stats medlemmer. Undersøkelsen blir lagt fram på kartellkonferansen på Gol i dag og viser at 7 av 10 ansatte i staten og offentlig eide virksomheter har vært gjennom omstilling de siste to årene – i form av nedbemanning, omorganisering eller konkurranseutsetting. Likevel opplever kun en fjerdedel av de tillitsvalgte i LO Stat at de hadde reell innflytelse over denne prosessen, og kun 13 prosent oppgir at de var med på å påvirke utfallet.

LO Stat bestilte selv undersøkelsen etter tilbakemeldinger fra egne medlemmer om at de opplevde å bli overkjørt.

– Det er en skremmende utvikling og et overordnet symptom på at det går i totalt feil retning, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

Krever handling

Aas maner kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til å ta grep.

– Festtalene til statsråd Sanner må bli til mer enn bare prat. I så måte forventer jeg at han tar tak i denne «liksom-involveringen» og sørger for at avtaleverket respekteres. All empiri tilsier at omstillingsprosessene blir bedre når tillitsvalgte involveres.

Sanner viser på sin side til departementets medarbeiderundersøkelser som viser at de ansatte er godt fornøyde med å jobbe i staten, og mer fornøyde enn før.

– Undersøkelsen viser også at de ansatte opplever å ha innflytelse over arbeidsoppgavene, og handlingsrom til å løse dem. Samtidig må vi hele tida jobbe med å forbedre oss, også når det gjelder samarbeid og gjennomføring av omstillingsprosesser, skriver han i en epost til Dagsavisen.

– Vi ble ikke lyttet til

Lokfører Janne Håkonsen, som tidligere har markert seg i debatten om jernbanereformen, bekrefter bildet som tegnes av Fafo-undersøkelsen. Heller ikke de jernbaneansatte ble involvert i omorganiseringen som fulgte i kjølvannet av reformen, mener Håkonsen. Hun er selv tillitsvalgt i en av avdelingene i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), som hører til LO Stat.

– Det ble laget fora som tilsynelatende skulle legge til rette for involvering, men vi opplever at det har vært en form for skinndemokrati hvor NSB utad har kunnet si at fagforeningene har vært med i prosessen. I realiteten er vi ikke blitt lyttet til, sier Håkonsen.

Ifølge Håkonsen har omorganiseringen også ført til at sikkerheten blir nedprioritert til fordel for punktlighet, tross advarsler til ledelsen fra de tillitsvalgte.

– Hvis de ansatte hadde blitt involvert på en ordentlig måte, hadde de kanskje klart å sikre kompetansen og prioritere sikkerhet høyere. Det opplever vi ikke at de gjør i dag.

Advarer mot ostehøvelkutt

Fafo-undersøkelsen viser også at kun 1 av 3 ansatte i statlige virksomheter mener omstillingsprosessen de har vært gjennom, var nødvendig. Samtidig varsler over halvparten av LO Stats medlemmer at det er blitt krav om høyere tempo, og over 40 prosent mener det har blitt strammere tidsfrister og strengere økonomiske resultatkrav.

– Vår oppfatning er at det er et konstant jag etter innsparinger, og derfor tar man seg heller ikke tid til reelle evalueringer av prosessene man har vært gjennom før man starter på en ny, sier Aas.

Han viser blant annet til den såkalte avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen regjeringen satte i gang i 2014, som ifølge Aas har ført til årlige ostehøvelkutt i statlig sektor.

– Politikerne kjører generelle kutt uten å gi noen retningslinjer for hvilke områder som skal nedprioriteres, og det kaller jeg politisk feighet.

Nyeste fra Dagsavisen.no: