Nyheter

– Som å bo ved siden av en nattklubb

Lydnivået fra menigheten Hillsong i Stavanger er uutholdelig høyt, hevder naboer. – Jeg orker ikke å være hjemme på søndager lenger.

– Det er som å bo ved siden av en nattklubb som har åpent på søndager, sier Heidi H. Leite.

I 15 år har hun bodd i sitt lille, hvitmalte trehus i Langgata på Storhaug. De fire siste årene har lydnivået fra et høyreist murhus tvers over gaten blitt uutholdelig, ifølge henne.

Der holder nemlig menigheten Intro til, som i vår ble en del av den verdensomspennende hipstermenigheten Hillsong, med blant andre Justin Bieber på medlemslisten.   Musikk og showgudstjenester er blant menighetens kjennetegn, noe Leite har stiftet ufrivillig bekjentskap med.

Se video i bunnen av artikkelen!

– Dunk, dunk, dunk, dunk. Slike lyder kan du høre i 12 timer i strekk hjemme hos meg på søndager, hevder hun, som understreker at hun ikke har noe imot at de hver søndag holder sine to gudstjenester.

– Men de både øver og har lydprøver i forkant av dem. I tillegg har de ofte dører og vinduer åpne. Det har blitt så ille at jeg ikke orker å være hjemme på søndager lenger. Bare på badet slipper jeg unna lydene.

Og det er ikke bare helligdagsfreden som blir forstyrret, hevder hun.

– Det er støy flere timer ellers i uken også, sier Leite, som er folkevalgt for SV.

LES OGSÅ: En av tre plages av støy

Får ikke støtte

Lydnivået understøttes av leietaker Siri Borge, som har bodd i underetasjen siden i fjor sommer.

– De burde i det minste legge øvingene sine til egnede lokaler. Det høres til tider ut som et kirkeraveparty, sier hun.

Begge hevder de har vært i direkte kontakt med menigheten flere ganger, men uten respons. I mai og juni klaget de derfor saken inn til kommunen. I oktober fikk de svar med en redegjørelse fra Hillsong, som avviste at det kom konstant støy fra dem på søndager.

«Det er kun mellom kl. 10:30 – 13:30 og 16:30 – 18:30 det spilles musikk. Utenom søndagene har vi øvelse annenhver torsdag fra kl. 18:00». I tillegg spilles det litt i forkant av gudstjenestene, skrev de, som hevder de har utarbeidet rutiner for lukking av dører og vinduer i forkant av gudstjenester og øvelse. De har også foretatt lydmålinger inne som de mener «er innenfor helsemessige krav om forsvarlig lydnivå».

Ikke tilfredsstillende

Heller ikke fra kommunen fikk naboene støtte: «På bakgrunn av denne redegjørelsen fra Intro mener helsesjefen i Stavanger at den helsemessige ulempen med støy fra kirken er liten gitt at det spilles i svært begrensede perioder i løpet av en uke.»

Svaret synes ikke naboene til menigheten er tilfredsstillende.

– Kommunen burde foreta uavhengige undersøkelser, sier Siri Borge.

LES OGSÅ: – Skrikene fra naboens papegøyefarm er tortur

Vil ha dialog

Administrasjonsleder i Hillsong, Rune Sørbø, sier til RA at de støtter seg til svaret fra kommunen, og viser til tiltakene menigheten har gjort for å dempe lydnivået.

– Kommunen anser dette å være greit, og det forholder vi oss til.

– Men er situasjonen grei når den oppleves uutholdelig for enkelte naboer?

– Nei, og vi ønsker en dialog med naboene. Vi ønsker selvfølgelig å ha et best mulig forhold til dem, sier administrasjonslederen.

LES OGSÅ: Anmelder støy fra reklamefly

– Skal lite til

Naboene på Storhaug får støtte fra Norsk forening mot støy.

– Det skal lite til før lyd føles invaderende. Du har én søndag i uken og vil slappe av, og så får du musikk ubedt inn i stua – det må man forstå er til sjenanse.

Det sier generalsekretær i Norsk forening mot støy, Ulf Winther. Han har lest gjennom korrespondansen mellom naboene i Langgata og Stavanger kommune, og synes tidspunktene for musikkspilling som menigheten Hillsong selv har oppgitt, høres mye ut.

(Saken fortsetter under bildet)

– Helsedirektoratet har laget en veileder om hvor mye støy man skal kunne tåle. Der er støyterskelen seks konserter i året. I dette tilfellet i Stavanger er det snakk om gudstjenester hver uke, sier han.

Han er enig med naboene som mener kommunen bør legge begrenset vekt på støyrapport fra den som er årsak til den påståtte støyen.

– Det beste var om man kunne gjort en uavhengig og uanmeldt måling, sier han.

– Ikke tatt parti

Helsesjefen i Stavanger kommune var ikke tilgjengelig for kommentar i går. Overlege Corinna Vossius ved kommunens avdeling for Oppvekst og levekår har imidlertid vært involvert i saken, og fastholder svaret fra kommunen:

– Vi har konkludert på bakgrunn av svaret fra både menigheten og naboene, sier hun, som avviser at de har tatt parti med menigheten.

– Hvorfor foretar dere ikke en uavhengig undersøkelse av lydnivået?

– Menigheten har vært svært konkrete for tidspunkt om når de spiller musikk. Naboene er noe mer vage. Jeg leser dem likevel dit hen at de i stor grad er enige om hvor ofte musikk spilles. Det er bare snakk om noen korte perioder hver søndag. Ut ifra disse tidspunktene, kan jeg ikke se at støyforskriften er brutt, sier hun.

– Hvor går grensen for hva som kan tillates av lyd?

– Lydnivået vurderes som en middelverdi over flere timer. Det vil si at når det spilles musikk i noen timer mens det er stille i tiden etterpå, vurderes det en middelverdi over hele tidsrommet, sier Vossius, som har forståelse for naboenes situasjon.

– At støy oppleves forstyrrende, kan jeg skjønne, men det betyr ikke at jeg kan forby den, sier hun.

Vossius er ikke enig med Norsk forening mot støy som trekker frem Helsedirektoratets veileder i denne saken.

– Winther viser til Helsedirektoratets veiledende grense på 6 konserter i året. Men jeg tror ikke at kirkemusikk kan sammenlignes med konserter.

Mer fra Dagsavisen