Nyheter

Biltrafikken på Jæren vil trolig øke tross 38 nye bomstasjoner

Til tross for at det skal settes opp 38 nye bomstasjoner på Nord-Jæren neste år, er det ventet at biltrafikken vil øke med 11 prosent fram mot 2030.

Det viser beregninger utført av Statens vegvesen, melder NRK.

En av begrunnelsene for at den nye bomringen skal se-tes opp, er nett-opp å redusere biltrafikken.

Kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg har vedtatt et mål om nullvekst i biltrafikk.

– Jeg syns det tallet var overraskende høyt, sier ordfører Christine Sagen Helgø (H) i Stavanger til kanalen.

Vegvesenet foreslår parkeringsrestriksjoner og økning av bompengene for å bremse økningen i biltrafikken. De nye bomstasjonene er en del av Bypakke Nord-Jæren, som har mål om nullvekst i personbiltrafikken og vektlegger god framkommelighet med sykkel og kollektivtransport. Ordføreren sier at de allerede ser på en ny parkeringspolitikk, men at økning av bompengene fra dagens plan om 44 kroner, er uaktuelt.

– Det vil alltid være folk som må kjøre gjennom bomringen, sier Sagen Helgø.
(©NTB)