Nyheter

Byggefirma slått konkurs – reiste fra gjelden

Mandag gikk et byggefirma konkurs.

###

Det var Skatt Vest og Kemneren i Stavanger som begjærte firmaet Mt Service-Bygg AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 170.124 kroner i skyldig skatt, arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk.

Det har ikke lyktes noen å få tak i innehaveren av firmaet. Ifølge Hovedstevnevitnet i Stavanger opplyste beboere på stedet at innehaveren av firmaet har reist til Polen og at han trolig ikke kom tilbake.

Dermed kom retten til forkynnelse kunne unnlates.

LES OGSÅ: Buss- og transportfirma slått konkurs

Stavanger tingrett kom til at det ikke er grunn til å tro at Mt Service-Bygg AS kan gjøre opp gjelden eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 14. desember i år.

LES OGSÅ: Bakeri gikk konkurs