Nyheter

Slik blir smartbyen Sandnes

Sandnes kommune har store planer om å gjøre Sandnes smartere, og med EnablerHub på laget skal de teknologiske løsningene realiseres.

Sandnes kommune har vist seg å være en framoverlent kommune når det gjelder teknologisatsing, og på teknologimessen Nordic Edge viste de fram sine egne innovative løsninger som byen har tatt i bruk.

Sammen med EnablerHub, leverandør av totalløsninger for smarte byer, la de også fram sine framtidige, teknologiske planer for hjertet av Sandnes.

– Sammen med EnablerHub ønsker vi å gjøre det nye rådhuset og Ruten smartere. Ved bruk av teknologiske løsninger skal vi tilby innbyggerne enklere tjenester. Samtidig vil vi at Ruten skal bli tatt mer i bruk enn det den blir i dag, sier Mette Fossan, rådgiver i Sandnes kommune.

LES OGSÅ: Slik bruker elever 3D-printer i håndverksfag

Snakkende rådhus

Sandnes har derfor utfordret EnablerHub til å dele sin ekspertise med kommunen, og hjelpe dem i å levere gode løsninger i framtiden.

Så langt har de diskutert mulighetene for bruk av førerløse busser mellom Ruten og det nye rådhuset.

På rådhuset vurderer de å kutte ut den tradisjonelle sentralbordløsningen, og erstatte den med et robot-sentralbord som kommuniserer med vedkommende på det språket besøkende snakker.

– Om du verbalt forteller roboten at du har en avtale med Mette Fossan, vil den kunne ringe meg opp og sette meg over til vedkommende. At den skal kunne kommunisere på flere språk gjør ikke bare løsningen effektiv, men også brukervennlig, sier Fossan.

Videre presiserer hun at det hele foreløpig er en kommunal drøm som EnablerHub utfordres på å realisere.

Den utfordringen tar Leif T. Rudlang i EnablerHub på alvor.

– Her skal vi hjelpe til. Like etter teknologimessen kommer vi til å sette oss ned for å videreføre diskusjonen om de teknologiske løsningene på det nye rådhuset, sier han.

LES OGSÅ: Stavanger «Petter Smart»

Innovativt avfallssystem

Selv om mange av Sandnes sine framtidige, smarte løsninger fremdeles er i planfasen, har kommunen for lengst vist seg fra sin teknologiske side.

Det kom til syne i Expo-hallen, hvor de blant flere smarte løsninger, stolt presenterte sine innovative avfallssystem.

– Dette er søppeldunker som måler avfallsmengde på en helt ny måte. Her er hver enkelt søppeldunk utstyrt med sanntidsdata som registrerer når de er fulle. Da vil du hele tiden ha oversikt over dunkene, og renovasjonen ser når de reelt sett trenger å hente dem, forklarer Fossan.

Istedenfor å hente avfall to dager i uken, kan dermed renovasjonen bruke dataene til å beregne rutene sine. Ifølge rådgiveren har dette gitt en innsparing i antall hentinger på 25 prosent.

– Det er en solid effektiviseringsgevinst. Denne løsningen er senere tatt i bruk andre steder, og vi er derfor stolte over denne løsningen, sier hun.

Regionalt samarbeid

Arrangørbyen Stavanger har fått mye oppmerksomhet for sin satsing som smartby, men Fossan føler ikke Sandnes blir satt i skyggen av den grunn.

– I et internasjonalt perspektiv er begge byene relativt små. Det er samarbeidet som gjelder, og sammen tenker vi regionalt. De har sine prosjekter og vi har våre, men sammen finner vi gode løsninger og gjennomfører disse, sier Fossan, som beskriver det hele som en vinn-vinn-situasjon.

Mer fra Dagsavisen