Nyheter

Eksperter kritiske til miljødag

Miljøsøndag skal «bidra til å vri folks reisevaner», håper Stavanger kommune. Eksperter RA har snakket med mener andre tiltak må til for å skape endring.

Stavanger sentrum var søndag spekket med aktiviteter for store og små. For sjuende år på rad arrangerer Stavanger kommune Miljøsøndag.

På nettsiden til kommunen skriver de at målet og meningen bak dagen blant annet er «å bidra til å informere om og fremme miljøvennlig transport, og bidra til å vri folks reisevaner».

– Men dropper folk bilen som følge av miljøkampanjer som dette?

– Det korte svaret på det er nei, sier professor Tor Medalen ved Insituttt for arkitektur og planlegging ved NTNU i Trondheim. Hans kompetanseområde er blant annet reisevaner med miljøvennlige transportmidler.

LES OGSÅ: Førerløs buss ga mersmak

Dagsorden

– Nesten alle byer i landet har hatt kampanjer for å redusere folks bilbruk. Forskning er også gjort på fenomenet. Men ved å se på den vanligste indikatoren som måler effekt, nemlig om bilbruken går ned, så ser man at kampanjene ikke har fungert: Andelen bilførere er den samme som før, sier han.

Kan kommunene like gjerne droppe kampanjer som Miljøsøndag?

– Nei, jeg synes de skal fortsette med det, fordi det setter temaet på dagsorden. Slike aksjoner kan føre til at man setter fra seg bilen for en periode, men i det lange løp endrer man ikke folk reisevaner.

LES OGSÅ: En feiring av det grønne i det grønne

Sett opp prisen

 – Hva må til for å få folk til å redusere bilbruken?

– Du må sette opp prisen på bompenger, parkering og bensin, mener Medalen.

– Pisk i stedet for gulrot?

– Ja, det tror jeg er ganske trygt å si. Men du kan ikke bare bruke pisk. Har du ikke alternative tilbud er du ute å kjøre. Du må bruke gjensidig, forsterkende tiltak, som et godt kollektivtilbud, sier han til RA.

LES OGSÅ: Høyt og lavt på miljøsøndag

Vaner vonde å vende

Det tror også førstelektor i psykologi, Inge Brechan.

– Vaner blir nødvendigvis ikke endret selv om man får høre fornuftige argumenter for et nytt alternativ. Når man er i et spor som fungerer, så vil man også fortsette med det. Dermed blokkerer man ny læring, sier Brechan, som er tilknyttet Høgskolen i Innlandet.

For å være mottakelig for ny lærdom må man oppleve at det eksisterende tilbudet ikke fungerer like godt lengre.

– Samtidig må politikere sørge for å gi dem et godt, miljøvennlig alternativ, påpeker han.

Kommunen: – Har troen

Miljøvernsjef i Stavanger kommune, Jane Nilsen Aalhus, har på sin side tro på at Miljøsøndag endrer vaner.

– Ja, vi har tro på at kampanjer har effekt. Det viser kampanjeerfaringer fra andre land, sier hun til RA.

– Og i vår region ser vi en positiv utvikling: Bilandelen har gått ned og vi ser en økning i andel gående og antall syklende.

– Men skyldes det Miljøsøndagen?

– Det er på grunn av forskjellige virkemidler, som for eksempel Hjem-jobb-hjem-ordningen. Men vi har tro på at tiltak som Miljøsøndag, som er en del av en større kampanje, for å mobilisere til en økt andel kollektivbrukere, gående og syklende, sier hun.

Mer fra Dagsavisen