Nyheter

– Ingen selvfølge med medisinutdanning til UiS

Kunnskapsdepartementet og sentrale politikere må med for å få medisinutdanning til UiS, mener Kåre Reiten.

Av: Jan Henrik Heggebø

Det har vært en bred politisk enighet i Rogaland om å få medisinutdanning til Universitetet i Stavanger (UiS), og saken har vært høyaktuell under valgkampen.

Ifølge Kåre Reiten (H), lege og leder i levekårsstyret, er det positivt at partiene lokalt tar opp saken og er samstemte, men til liten nytte om ikke byråkratiet og sentrale politikere i de største partiene kommer på banen.

– En ting er å si hva man vil gjøre, en annen ting er å gjennomføre det. Vi må blant annet få gjennomslag hos de sentrale politikerne i de største partiene, om at vi trenger flere leger utdannet i den norske helsekulturen, for å få dette gjennom, sier Reiten til RA.

LES OGSÅ: Trapper opp kampen for legestudier til UiS

Bedre kapasitet

Ifølge Reiten utdannes i overkant av 70 prosent av Norges leger i utlandet. Da inkludert utenlandske leger med jobb i Norge.

Blant annet derfor jobbes det for å få den kliniske delen av medisinstudiumet til UiS, med ønske om å utdanne flere leger til blant annet samfunnsmedisin og kommunehelsetjeneste.

– Da vet vi at det vil passe godt å opprette et eget fakultet for dette her i Stavanger, istedenfor å legge det til Bergen, Oslo eller Tromsø, som sannsynligvis ikke har kapasitet, sier Reiten.

Forholdene tilrettelagt

Legeforeningen er med på laget, og har bedt Kunnskapsdepartementet om å utrede muligheten for å etablere medisinstudium ved UiS. Kunnskapsdepartementet er sentrale for å realisere målet om medisinstudium til Stavanger.

Reiten tror imidlertid at finansieringen og utdanningstilbudet kan komme til å bli motargument i saken. Derfor har han, sammen med kompetente fagfolk, gjort en økonomisk analyse. Analysen viser at det ikke blir dyrere per student, å ha et medisinsk fakultet i Stavanger, enn et annet sted i Norge.

– Vi mener det ikke blir for dyrt. Vi jobber ikke for å få på plass et fullt studie, men en masterstudie. Denne delen krever ikke de samme lærerkreftene. Her er det mer undervisning på selve sykehuset, og det skal vi klare å gjøre like billig som på universitet i Bergen og Oslo, om ikke billigere, sier Reiten.

LES OGSÅ: Kampen om medisinerne

– Tilrettelegger for kvalitet

Når det gjelder kvalitet på utdanningstilbudet er han ikke bekymret, og mener samarbeidet med Stavanger universitetssjukehus, som flytter til Ullandhaug, tilrettelegger for kvalitet.

– Vi har mange kompetente doktorgrader på sykehuset, så det står ikke på kvalitet. Med 130.000 innbyggere i Stavanger og et nedslagsfelt på 300.000 i området, har vi mulighet til å vise studentene hva som finnes innen medisin, legger han til.

RA har kontaktet Kunnskapsdepartementet som ikke har hatt kapasitet til å følge opp saken for øyeblikket.

Mer fra Dagsavisen