Nyheter

Filmet og voldtok bevisstløs ekssamboer

Kvinnen sovnet mens de hadde sex. Da startet mannen (37) opp med å filme henne. Nå er han dømt for voldtekt.

Jæren tingrett. Foto: NTB/Scanpix

37-åringen fra Stavanger er en kjent person i det kriminelle miljøet i distriktet, og var i utgangspunkt siktet for å ha voldtatt fire kvinner i rusmiljøet.

To av disse skal ha vært overfallsvoldtekter og to av disse skal ha vært sovevoldtekter.

Tre av voldtektene ble henlagt i forbindelse med påtaleavgjørelsen til statsadvokat Tore Kulstad.

LES OGSÅ: Visste ikke at hun var voldtatt før politiet tok kontakt

37-åringen ble imidlertid tiltalt for å ha voldtatt en sovende kvinne i perioden fra 2010 til 2012 i en bolig i Sandnes.

Saken har nylig vært til behandling i Jæren tingrett. Retten mener hendelsen fant sted våren 2011 i forbindelse med at 37-åringen flyttet inn i boligen til fornærmede noen dager.

37-åringen og fornærmede har kjent hverandre i flere år og har tidligere vært samboere.

De ruset seg med GHB og hadde flere ganger frivillig seksuell omgang med hverandre.

Filmet

Sentralt i saken er at 37-åringen har filmet fornærmede naken på sengen mens han har hatt ulike former for seksuell omgang med henne.

Forut for dette hadde de hatt frivillig seksuell omgang.

Jæren tingrett kom til at fornærmede på filmen framstår som bevisstløs og videre at 37-åringen er klar over at hun er «borte».

Bet og klasket

37-åringen har også forklart at han bet fornærmede for å få henne til å våkne.

På filmen høres også klaskelyder som indikerer at han klasker henne på kroppen for å få liv i henne.

LES OGSÅ: Aggressiv mann (66) med banjo truet folk

«Det er tydelig at fornærmede under hele filmopptaket sov eller var så ruspåvirket at hun var ute av stand til å motsette seg tiltaltes handlinger», heter det i dommen fra Jæren tingrett.

Filmen ble oppdaget av politiet i 2015 i forbindelse med at 37-åringen var under etterforskning for andre forhold.

Delte seg

Retten delte seg i forbindelse med skyldspørsmålet.

En av meddommerne mente at den fortsatte seksuelle aktiviteten etter at fornærmede sovnet ikke kunne omfattes av voldtektsbestemmelsen i straffeloven.

LES OGSÅ: Filmet mens han voldtok kvinne

Det mente imidlertid fagdommeren og den andre meddommeren.

Blant annet ble det vist til at fornærmede ble filmet uten at hun visste om det, og at filmingen gjør at 37-åringens handlemåte får et annet og mer inngripende preg, og at krenkelsen for fornærmede blir annerledes og større.

Flertallet kom også til at hendelsen framstår som et klart overgrep som fornærmede må vernes mot.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at voldtekten fant sted i forlengelsen av de hadde hatt frivillig seksuell omgang og kom til at dette var noe formildende.

Fikk alvorlig russprekk

Retten la også noe vekt på tidsbruken i saken. En del av etterforskningstiden henger sammen med at det var vanskelig å få avhørt fornærmede, som fikk en alvorlig russprekk da hun ble informert om voldtekten og filmen.

Straffen ble fengsel i to år og tre måneder.

LES OGSÅ: To menn misbrukte den samme jenta

37-åringen ble også dømt til å betale 100.000 kroner i oppreisningserstatning til fornærmede.

Han fikk også inndratt en harddisk som filmopptaket var oppbevart på.

Bent Endresen, 37-åringens forsvarer, sier til RA at dommen kommer til å bli anket.

LES OGSÅ: Banket kona etter at han fant nakenbilder på telefonen hennes