Nyheter

Sykemeldt lærer svindlet Nav

En kvinnelig lærer i 50-årene må sone åtte måneder i fengsel for grovt trygdebedrageri.

 Illustrasjonsfoto: Frode Olsen

Læreren kom med en uforbeholden tilståelse da hun nylig møtte i Jæren tingrett.

De første forholdene fant sted i 2011 og 2012. I denne perioden var læreren sykmeldt i 50 og 100 prosent.

LES OGSÅ: – Lærer lurte Nav

Samtidig jobbet hun som selvstendig næringsdrivende uten å opplyse om dette til NAV.

På denne måten fikk hun utbetalt 214.796 kroner som hun ikke hadde krav på.

I perioden fra oktober 2012 fram til november jobbet hun som selvstendig næringsdrivende uten føre opp timene hun faktisk jobbet på meldekortene hun sendte til NAV, og fikk på denne måten utbetalt 432.914 kroner som hun ikke hadde krav på.

Totalt har kvinnen svindlet Nav for 647.710 kroner og retten kom til at det høye beløpet gjør at trygdebedrageriet er grovt.

LES OGSÅ: Personalsjef svindlet Nav for 331.882 kroner

Jæren tingrett kom til at allmennpreventive hensyn tilsier at det reageres strengt i slike saker.

Retten kom også til at kvinnen hadde utført uregistrert arbeid, noe som gjorde at bedrageriet var vanskelig å oppdage.

Retten la også vekt på at bedrageriet hadde pågått over lang tid.

LES OGSÅ: Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav

I formildende retning ble det lagt vekt på kvinnens uforbeholdne tilståelse.

Det ble også lagt noe vekt på at saken var blitt noe gammel uten at kvinnen kunne lastes for dette.

Dermed ble straffen satt til åtte måneders ubetinget fengsel.

LES OGSÅ: Dataekspert fengslet for overgrepsbilder