Personalsjef svindlet Nav for 331.882 kroner

En 45 år gammel kvinne må i fengsel.

Da saken var oppe i Jæren tingrett ble det opplyst at kvinnen tiltrådte i en stilling som personalsjef ved en mindre bedrift i Stavanger den 1. oktober 2011.

I perioden fra 14. mars 2012 til 22. mars 2013 fikk hun utbetalt 331.882 kroner fra Nav som hun ikke hadde krav på.

LES OGSÅ: Krangel om flekker på sofa endte i retten

Noe av bakgrunnen for saken er at bedriften hun jobbet for aldri innberettet noe lønn for 45-åringen til skattemyndighetene forut for hun ble sykmeldt.

Det ble heller ikke foretatt skattetrekk eller innlevert lønns- og trekkoppgaver.

LES OGSÅ: Restaurant i Stavanger konkurs

Ifølge kvinnen mottok hun lønnen i all hovedsak kontant og hun sørget også at det ble ført en oversikt over kontantuttakene i bedriften.

Siden lønnen ikke var innberettet kom retten til at kvinnen ikke hadde hatt pensjonsgivende inntekt og at hun da heller ikke hadde krav på sykepenger.

LES OGSÅ: Barnehageansatt svindlet Nav

Jæren tingrett kom også til at det bare var en teoretisk mulighet for at kvinnen hadde handlet i god tro da hun sendte inn 12 skjemaer til NAV med krav om sykepenger.

Retten kom også til at det var bevist ut over enhver rimelig tvil at kvinnen hadde handlet med forsett og med vinnings hensikt.

LES OGSÅ: Jobbet på spisested i Stavanger og svindlet Nav

Retten kom også til at hun bevisst hadde gitt falsk forklaring til det offentlige.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på lang saksbehandlingstid og kom til kvinnen skulle dømmes til 120 dagers fengsel.