Nyheter

Enighet om 25 milliarder i bompenger

I 15 år fra høsten 2018 skal det kreves inn 25 milliarder kroner i bompenger på Nord-Jæren. Det er en del av samferdselssatsingen rundt Stavanger og Sandnes.

En enstemmig transportkomité på Stortinget stiller seg bak forslaget som innebærer at det opprettes seks bomringer med totalt 38 passeringspunkter, skriver Stavanger Aftenblad.

Til sammen skal det kreves inn 25,2 milliarder kroner. 21 av disse skal gå til ulike samferdselsprosjekter – både vei, kollektivt og sykkel- og gangprosjekter.

De resterende 4,2 milliardene vil gå til lån, renter, innkreving og drift av bomringen.

Prosjektene som i hovedsak skal finansieres av det som omtales som «bypakke Nord-Jæren». Hovedmålet med pakken er nullvekst i personbiltrafikken i 15 år. Økt persontransport skal skje i form av kollektivreiser, samt reiser på sykkel og til fots.

Et stortingsvedtak i saken er ventet i slutten av måneden.

Nyeste fra Dagsavisen.no: