Nyheter

Vil bruke 400.000 på å gjøre Kitty Kielland digital

Stavanger kunstmuseum vil bruke det nyeste nye for å formidle Kitty Kielland-utstillingen.

Direktør Hanne Beate Ueland og konservator og kurator Inger Gudmundson på Stavanger kunstmuseum vil bruke det siste i teknologi for å formidle Kitty Kiellands verker. Her: Landskap på Jæren (1877) Foto: Stein Roger Fossmo

Av: Stein Roger Fossmo

Digitale og interaktive løsninger kan gjøre Kitty Kielland selv, kunsten hennes og samtiden hennes mer levende når landskapsmaleren skal formidles til byens publikum.

Rådmannen ber kommunalstyret for kultur og idrett og formannskapet bevilge 400.000 kroner av «smartby»-potten.

– Kjempespente

– Dette vil være en gavepakke av et prosjekt, og vi er kjempespente. Kitty Kielland er viktig både gjennom sine landskaps- og stemningsmalerier, som samfunnsaktør, hun påvirket sin bror Alexanders litteratur, hun var pioner i kvinnesaken, og har kanskje vært noe undervurdert i ettertiden, sier avdelingsdirektør Hanne Beate Ueland til RA.

Ny teknologi vil også gjøre det mer aktuelt å bruke i undervisning i skolene.

– Vi ønsker også å sparre fram ideer i en workshop hvor kunstinteressert ungdom i PLOT deltar, sier Ueland.

Rådmannen støtter prosjektet, og mener det åpner for å lage teknologi som også kan brukes andre steder.
– Vi vil bruke det nyeste av Microsofts VR-teknologi, og utvikle to apper, sier Ueland.

Gjennom såkalt holoteknologi skal det etter planen skapes 3D-versjoner av Kiellands malerier. Publikum skal også få møte Kitty selv og betrakte henne mens hun maler. Dessuten skal en app inneholde et filter der publikum kan ta egne bilder og gjennom filtrene imitere malerstilen til Kielland.

Prosjektet kan bidra til forskning.

– Det har aldri vært foretatt noen total kartlegging av hennes produksjon. Via en webapp kan publikum for eksempel sende inn forslag til hvor de ulike landskapene på Jæren er hentet fra, sier direktøren.

Nasjonal identitet

Kitty Kielland tilhørte overklassen, og reiste på strabasiøse turer til et eksotisk Jæren, med båt til Egersund og hest og kjerre videre til et område som på 1800-tallet var regnet som farlig.

– Reisene til Jæren gjorde henne dermed også til et sannhetsvitne fra et område de færreste opplevde på den tiden. Landskapsmaleriet var viktig for nasjonsbyggingen, i utviklingen av en nasjonal identitet. sier kurator Inger Gudmundson, som også har etterlyst privateide bilder.

Teknologisamarbeid

Kunstformidlere har også et samarbeid med teknologikonferansen Nordic Edge.

– Vi kommer til å presentere deler av prosjektet der, sier Ueland.

Myrlandskap på Jæren er et gjennomgående motiv i Kiellands malerier, Slik sett vil utstillingen også kunne vise hvordan Jæren-landskapet har utviklet og endret seg fram til i dag, og behovet for landskapsvern.

Fem av Kiellands bilder står framme i Stavanger kunstmuseum nå.

Totalt eier Museum Stavanger 19 bilder. Kitty Kielland-utstillingen åpner 16. juni, og står til 26. oktober.