Nyheter

Menneskeverdspris til Per Fugelli

Lege og professor Per Fugelli er tildelt Menneskeverds Livsvernpris 2017 for sin evne til å snakke naturlig og ærlig om døden, samtidig som han inspirerer til livsglede.

På den måten er han med på å gi næring til selve livet, heter det i begrunnelsen fra organisasjonen Menneskeverd.

Etter at Fugelli fikk påvist kreft for over syv år siden, har han gitt døende og alvorlig syke en stemme i offentligheten. Midt i egen sykdomsprosess og nærstående død har han satt fokus på livsglede og løftet fram verdien av de nære ting i livet, heter det videre.

– Når du vet at du snart skal dø, blir du en hund etter priser. Det gir deg en slags innbilning om at du har gjort nytte for deg på jorden. Vi må slåss for et samfunn som bygger på respekt for menneskeverdet, likeverd, rettferdig fordeling, goder og like muligheter til å skape eget liv. Jeg tolker Livsvernprisen som en støtte til dette synet, sier Fugelli.

Prisen deles ut 6. februar av helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Livsvernprisen har vært utdelt siden 1997 og blant de tidligere vinnerne finner vi blant annet Signe og Geir Lippestad, Thorvald Steen og Margreth Olin.

Organisasjonen Menneskeverd springer opprinnelig ut av Folkeaksjonen mot fri abort som la ned sitt arbeid etter at dagens abortlov ble vedtatt i 1978. Folkebevegelsen For Livsrett og Menneskeverd ble dannet i 1981. I 2002 slo de seg sammen med antiabort-organisasjonen Norsk Pro Vita, og dannet Menneskeverd.