Nyheter

Kvinne (51) ga sønnene ris på rumpa med linjal – dømt for vold

En 51 år gammel kvinne slo sønnene over rumpa med en 50 centimeter lang linjal av aluminium. Nå er hun dømt for vold.

Da saken nylig var oppe i Jæren tingrett, kom den 51 år gamle kvinnen med en uforbeholden tilståelse.

Ifølge tiltalen har hun i perioden fra 2008 fram til februar i fjor ved gjentatte anledninger utøvd vold eller trusler mot sine to sønner.

Dette ved at kvinnen slo dem på bakenden med en linjal og hånden.

Handlingene ble flere ganger utøvd mot den minste sønnen i påsyn av storebroren.

Sønnene er i dag 13 og 10 år gamle.

LES OGSÅ: Restaurant i Stavanger har gått konkurs

Storebror måtte hente linjalen

Den eldste gutten ble også pålagt å hente den aktuelle linjalen fra en bod vel vitende om hva denne skulle brukes til.

Linjalen det er snakk om er 50 centimeter lang og laget av aluminium.

Retten var ikke i tvil om at kvinnen fra og med guttene var rundt fem år gamle brukte fysisk vold og trusler om bruk av fysisk vold som et ledd i oppdragelsen.

Dette varte fram til barnevernet grep inn etter at den eldste gutten fortalte en miljøterapeut på skolen om at det ble brukt vold i hjemmet.

Den yngste gutten har beskrevet slagene som «veldig vonde» og sagt at han ble lei seg når han ble slått.

LES OGSÅ: Restaurant på Bryne har gått konkurs

Veiledning i hjemmet

Jæren tingrett kom til at den eldste gutten var opptatt av å forklare morens handlinger og videre beskytte henne.

Den eldste gutten forklarte at moren slo så «svakt hun kunne» og at det «ikke gjorde så vondt».

Retten var heller ikke i tvil om at guttene flere ganger begynte å gråte etter at de ble slått, dels på grunn av smerte og dels på grunn av at de følte seg ydmyket.

Etter at barnevernet grep inn, har det blitt satt inn veiledning i hjemmet.

Både kvinnen og hennes ektefelle har lagt om oppdragerstilen og det er ingen holdepunkter for at kvinnen har brukt vold mot sønnene etter 2015.

LES OGSÅ: – Mishandlet kona i 14 år

Slipper fengsel

I skjerpende retning la retten vekt på at volden hadde funnet sted over en lang periode.

Retten fant det formildende at hun ikke hadde hatt til hensikt å plage guttene. Videre ble det lagt vekt på hennes uforbeholdne tilståelse og at saken var blitt noe gammel.

Retten delte seg i forbindelse med straffeutmålingen.

Fagdommeren mente at hun måtte få en følbar reaksjon og at hun skulle dømmes til åtte måneders fengsel der fire måneder ble gjort betinget.

De to meddommerne mente imidlertid at kvinnen skulle slippe å sone i fengsel.

Dermed ble straffen betinget fengsel i seks måneder og 10.000 kroner i bot.

LES OGSÅ: Tidligere eiendomsmegler konkurs