Illustrasjonsfoto.

Nav: Laveste ledighet på tre år

Sammenlignet med mars 2017 går arbeidsledigheten i Rogaland ned hele 31 prosent, viser ferske Nav-tall.

7848 personer var helt uten arbeid i Rogaland i mars.

– For første gang på 3 år er det færre enn 8000 helt arbeidsledige i Rogaland, sier Truls Nordahl, direktør i Nav Rogaland.

Sammenlignet med mars 2017 er dette en nedgang på hele 31 prosent.

Truls Nordahl, NAV-direktør i Rogaland, påpeker at nedgang i utlyste stillinger ikke nødvendigvis innebærer færre ansettelser. Han understreker blant annet at det blir stadig vanligere å ansette personer som henvender seg direkte til firmaer, samtidig som stillingsutlysninger i sosiale medier blir mer normalt. Foto: Arne Birkemo

Større nedgang her

Rogaland har de siste månedene hatt en større prosentvis nedgang i arbeidsledigheten enn andre fylker.

2322 arbeidssøkere deltok i et arbeidsrettet tiltak i mars. Summen av helt ledige og personer i arbeidsrettede tiltak gir en bruttoarbeidsledighet på 10.170 personer, tilsvarende 4,0 prosent av arbeidsstyrken, opplyser Nav.

På samme tid i fjor var tilsvarende tall  14.088 personar, som utgjør 5,4 prosent.

Variasjoner

Bruttoledigheten i mars er størst i Hjelmeland med 7,2 prosent. Årsaka til dette er kortvarige permitteringer i en havbruksbedrift, melder Nav.

Av de større kommunane er arbeidsledigheten størst i Sandnes og Sola med 4,6 prosent. I Stavanger, Haugesund og Karmøy er det henholdsvis 4,3 prosent, 3,9 prosent og 3,4 prosent ledige.

Alle yrkesgruppene opplever færre ledige sammenlignet med mars 2017. Størst er nedgangen innen ingeniør- og IKT-fag (- 51 prosent), industriarbeid (- 44 prosent), akademiske yrker (- 35 prosent) og bygg og anlegg (- 32 prosent).

2296 ledige jobber

2296 ledige stillinger ble lyst ut i Rogaland i mars. Rundt 50 prosent av de ledige stillingene ble lyst ut i Stavanger. 82 prosent av stillingene er på Nord-Jæren.

Yrkesgruppene med flest utlyste stillinger i Rogaland denne måneden var helse, pleie og omsorg (446), bygg- og anlegg (360), ingeniør- og IKT-fag (336), industriarbeid (264) og butikk- og salsarbeid (204).