Egil Olsen (H), som er nestleder i kommunalstyret for byutvikling, vil ikke konkludere om Nytorget eller Bekhuskaien er den riktige plasseringen for nytt tinghus før møter politikerne imellom. Uansett Nå skal det snart avgjøres. Foto: Roy Storvik

Nå skal nytt tinghus få sin plass

Torsdag tar politikerne stilling til hvor det nye tinghuset i Stavanger skal ligge. Byplanleggerne vil legge det til Nytorget.

Formannskapet etterlyste i august en ny vurdering om plasseringen fra kommuneadministrasjonen. Den er nå klar: Nytorget er beste alternativ, konkluderer byutviklingsdirektør Gunn Jorunn Aasland og kommuneplansjef Ole Martin Lund.

– Avgjørelse må tas

Mange av politikerne har ennå ikke konkludert.

– Dette er en vanskelig sak, men det er viktig å få en rask beslutning. Denne saken har versert i mange år nå, og en avgjørelse må tas, sier Egil Olsen (H), nestleder i kommunalstyret for byutvikling, til RA.

Han vil ikke flagge standpunkt verken for Høyres eller egen del.

– Vi skal ha gruppemøter, og må også enes flertallspartiene mellom, sier Olsen.

Kommunalstyret behandler saken i morgen, mens formannskapet tar avgjørelsen torsdag 10. november.
Avgjørelsen kan få stor betydning både for utviklingen av Nytorget og bruken av Bekhuskaien. Domstoladministrasjonen og Statsbygg ønsker Bekhuskaien. Sjøtomten står også på manges ønskeliste som nytt tilholdssted for Rogaland Teater.

– Nytorget kan gi løft

Olsen mener uansett at en eventuell plassering på Nytorget kan gi den tradisjonsrike plassen et løft.

– Håpet er at en Ny Tinghus-bygning kan innpasses mens vi samtidig tar vare på det som er bra med Nytorget. Dessuten har området godt av en opprustning, sier Olsen, som også peker på at det står trehus med dårlig vedlikehold ved det tidligere politikammeret.

– strøket er ikke noe pent slik det er nå, sier Olsen.

Vil stille strenge krav

Kommuneadministrasjonen vil sette en rekke krav for å anbefale en ny rettsbygning på Nytorget. Kort skissert: Opparbeidelse av Nytorget skal vår foretatt eller sikret før byggestart. Den delen av første etasje i ny rettsbygning som vender mot Nytorget skal forbeholdes publikumsrettede aktiviteter, og med direkte atkomster til Nytorget, og det skal gjennomføres arkitektkonkurranse for utformingen av rettsbygningen. Administrasjonen slår også fast at kommunen vil skaffe nye lokaler til ungdomsklubben Metropolis.

Bekhuskaien nummer to

Byplanleggerne åpner også for Bekhuskaien som det nest beste alternativet, og lister det opp som et alternativ. Da er forutsetningen at rettsbygningen må bygges sammen med andre, slik at det bygges stort og tett, med en utnyttelsesgrad av tomten på rundt 300 prosent. Administrasjonen vil også kreve en mulighetsstudie for å avklare om det lar seg gjøre før en eventuell Bekhuskaien-lokaliseringen vedtas. Arkitektkonkurranse er også en forutsetning.

Stavanger-administrasjonen argumenterer med byutviklingsmessige fordeler ved å velge Nytorget.

– Den vil gi rettsbygningen en sentral og eksponert plassering i Stavanger sentrum, som vil understreke rettsbygningens viktige samfunnsmessige betydning, anfører Aasland og Lund.

Begge får støtte

Nytorget og Bekhuskaien har begge tilhengere som tomt for nytt tinghus.

– Jeg ønsker først og fremst et nytt tinghus på Nytorget, det har også vært ønsket av Domstoladministrasjonen tidligere. Det har vært ansett som vanskelig på grunn av arealbehovet, men nå er det behovet nedskalert, sier Kari Raustein (Frp), leder i kommunalstyret for byutvikling (KBU).

Hun legger til at Lagårdsveien fremdeles kan være aktuelt.

– Nærheten til politistasjonen vil være en fordel, men Nytorget vil være det beste for nærheten til sentrum, og er også noe Frp har kjempet for tidligere, fastslår Raustein.

Hun mener kvalitetene Nytorget har i dag kan beholdes også med bygging av tinghus på deler av området.

– Nytorget framstår i dag som slitent, og trenger uansett en oppgradering. Et nytt Tinghus må også gi noe tilbake til Nytorget med publikumsrettede aktiviteter i første etasje ut mot Torget, sier Raustein.

– Haster

Aps fraksjonsleder i KBU, Kari Nessa Nordtun, trekker umiddelbart fram at avklaringen må komme raskt.

– Det haster med avklaring. Nytt tinghus trengs, og dette blir et svært stort og statlig finansiert byggeprosjekt som vil gi mange arbeidsplasser, sier Nordtun.
Det ligger an til at Ap går for Nytorget i forkant av KBU, men saken skal behandles i bystyregruppen dagen før formannskapsmøtet.

– Nytorget støtter opp om målet om flere arbeidsplasser i sentrum. Det vil også bidra til at relativt små sentrumslokaler er interessante for eksempelvis advokatkontorer. Det er også i tråd med målet om nullvekst i biltrafikken.

 – Bekhuskaien bra plassering

FNBs representant i byutviklingsstyret, Frode Myrhol, ser derimot mot sjøen.

– Bekhuskaien er en veldig bra plassering, sier Myrhol.

Partiet har hatt et møte med Domstolsadministrasjonen, som også går for sjøtomt.

– Jeg mener Lagårdsveien-tomten er for nær dagens politihus. Det kan være en fordel med god avstand mellom bygningene for den utøvende statsmakt og den dømmende statsmakt, sier Myrhol.

Venstres mann i KBU, Kjartan Alexander Lunde, vil avvente å flagge standpunkt.