Ekofiskfeltet i Nordsjøen. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Høyere oljeproduksjon enn ventet

Oljeproduksjonen falt fra november til desember, men ligger likevel godt over både fjorårets tall og prognosene til Oljedirektoratet.

Foreløpige produksjonstall for desember 2016 viser en gjennomsnittlig dagsproduksjon på 2.094.000 fat olje, NGL (natural gas liquids) og kondensat. Det er en nedgang på 60.000 fat per dag fra november, opplyser direktoratet.

Væskeproduksjonen fordeler seg på 1.693.000 fat olje, 369.000 fat NGL og 32.000 fat kondensat i gjennomsnitt per dag. Oljeproduksjonen ligger rundt 3,5 prosent over produksjonen i desember i fjor og cirka 9 prosent over Oljedirektoratets prognose for desember 2016.

Det totale gassalget i desember var 10,9 milliarder standard kubikkmeter (GSm3), noe som er 0,2 GSm3 mer enn i måneden før.