– Arrogant: Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har blitt «Oslo-arrogant» og fører en virkelighetsfjern helsepolitikk uten forståelse for situasjonen i Stavanger. FOTO: ROY STORVIK

– Høie er blitt Oslo-arrogant

Stavanger kan komme til å kutte 17 millioner kroner til sykehjem i 2017, men Bent Høie (H) mener kommunen tjener på en Høyre-ledet regjering. Torstein Tvedt Solberg (Ap) mener ministeren er blitt arrogant og virkelighetsfjern, og ikke forstår situasjonen på Vestlandet.

Under Stortingets spørretime tidligere i uken stilte Trond Giske (Ap) spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om hvorfor regjeringen prioriterer skattekutt, framfor bedre eldreomsorg, og brukte Stavanger som eksempel. Giske mener regjeringen er virkelighetsfjern, og viser til Kåre Reiten (H), leder i kommunalstyret for levekår, som tidligere har uttalt at kommunen ikke tåler flere kutt i helsesektoren. 

Høie sier Stavanger har det godt, blant annet fordi kommunen beholder en stor del av de lokale skatteinntektene.

– Stavanger er en av de kommunene som virkelig tjener på at det er en Høyreledet regjering i dette landet, svarte Høie på Giskes spørsmål.

I rådmannens budsjettforslag foreslås det å kutte 17,5 millioner kroner til sykehjemmene i Stavanger, samtidig som det står 62 mennesker på venteliste. Videre foreslås det å legge ned dagsenteret på Vålandstunet, og avvikle styrkingen av hjemmetjenesten.

– Oslo-arrogant og virkelighetsfjern

Torstein Tvedt Solberg (Ap), støtter Giskes uttalelse om en virkelighetsfjern regjering. 

– Høie er blitt Oslo-arrogant, og viser at regjeringen ikke forstår utfordringene på vestlandet. Han har brukt så mye tid på regjeringskontoret i Oslo at han fortrenger det som er den alvorlige virkeligheten. Realiteten i Stavanger er kutt, og mulige oppsigelser i eldreomsorgen, sier Tvedt Solberg til RA.

Han legger til at det er viktig å huske hvor man kommer fra, selv om man har fått en plass på Stortinget. 

– Hvis vi kun blir en elite i Oslo som er fjern fra virkeligheten, blir også politikken fjern. Da gjør vi ikke det som er jobben vår, og vi mister samtidig velgernes tillit, sier han.

Billig Ap-retorikk

Bent Høie synes påstanden fra Tvedt Solberg er komisk, og mener han bruker billig retorikk.

– Det kan virke som om han er blitt smittet av Ap-syken, og er mer opptatt av kritikk enn politikk, sier Høie til RA.

Høie sier Stavangers krevende økonomiske situasjon skyldes sviktende skatteinntekter, og at regjeringens statsbudsjett har bidratt til å lette på situasjonen, i form av økte inntekter og tiltakspakke.

– Stavanger er en kommune som, sammenlignet med andre, har en relativt god økonomi, basert på høye lokale skatteinntekter. Selv om det er nedgangstider, ligger de likevel godt over gjennomsnittet, sier Høie, og legger samtidig til at han har stor tiltro til bystyret.

Høie avviser at han er blitt «Oslo-arrogant». 

– Alle som følger med vet at det ikke er tilfellet. Jeg bidrar med det jeg kan for mitt hjemfylke, og det har jeg gjort, i form av økte inntekter og tiltakspakker, sier Høie.

Olja har skylda

Kåre Reiten (H), leder for kommunalstyret for levekår i Stavanger, har tidligere uttalt at helsesektoren i kommunen ikke tåler flere reduksjoner, noe han fortsatt står fast ved. Han ønsker ikke å si noe om budsjettet, på grunn av de pågående forhandlingene, men han er tydelig på at den økonomiske situasjonen er krevende. 

– Det jeg har sagt tidligere, og som jeg fortsatt står fast ved, er at dersom vi blir nødt til å spare penger innenfor sykehjemmene, så vil jeg heller at vi reduserer antall plasser, enn å redusere kvaliteten, sier Reiten til RA. 

– Selvsagt ønsker vi flest mulig sykehjemsplasser. Men sykepleierne har det travelt nok som det er, og jeg ønsker ikke at vi skal redusere kvaliteten så sykepleierne får mindre tid til omsorg og pleie, legger han til.

Når det gjelder Torstein Tvedt Solbergs kommentar angående Bent Høie, er Reiten fullstendig uenig. 

– Det er sjeldent jeg kaller noe tull, men dette er fullstendig tatt ut av sin virkelighet, sier Reiten. 

– Er det noe Bent Høie kjenner godt til, så er det helse- og omsorgssystemet i Stavanger. Han gjør en fantastisk god jobb, og følger sin hjemby og hjemfylke godt, sier Reiten.

Politikeren mener den økonomiske situasjonen i Stavanger lar seg enkelt forklare.

– Vi har landets høyeste arbeidsledighet på fem prosent, noe som betyr 50 millioner kroner i arbeidsledighetstrygd. Det har vært en drastisk nedgang i skatteinntektene, men vi har det fortsatt bra. Dette er en situasjon vi har havnet i. Det er ikke regjeringens, eller noen andres skyld. I denne situasjonen kan vi ikke skylde på noen andre enn oljeprisen, sier Reiten.