Gamleveien åpnet etter to år

Arbeidet startet i 2016. Nå er Gamleveien på Hinna ferdig oppgradert.

Det var ordfører Christine Sagen Helgø (H) som sto for gjenåpningen av Gamleveien på Hinna. Tirsdag formiddag kunne hun endelig klippe snoren for den nye og oppgraderte gjennomfartsveien.

– I flere år har beboere, bydelspolitikere og skole kjempet for bedre trafikkforhold i Gamleveien her på Hinna. Mange ble glade da dette byggeprosjektet startet opp i 2016. Enda flere gledet seg til det skulle stå ferdig. Og tenk, nå er dagen her, sa ordføreren i forbindelse med åpningen.

Gamleveien

Gamleveien er rundt 750 meter lang, og det har tidligere bare vært fortau på den ene siden av veien.

Fortauet har vært av varierende kvalitet og bredde. Det har vært utfordrende for gående og syklende å bruke og krysse veien.

Den nye veibanen er ca. 6,5 meter bredt og fortauene er 2,5 meter brede. Strekningen har fått nye gatelys og gangfeltene er ekstra godt opplyst.

– Prosjektet som åpnes i dag, er ett av flere prosjekter som er gjennomført siden 2010 i Hinna bydel, og som er forankret i kommunens trafikksikkerhetsplan, opplyste Sagen Helgø.

Strukturelle endringer under bakken

Samtidig er store strukturelle forbedringer gjort under bakken, for å slå to fluer i samme smekk.

Vann- og avløpsrør og alt av kabler i bakken er skiftet ut. Lyse har lagt ny fjernvarme-ledning som en del av strekket mellom Jåttåvågen og Lervig. Langs hele traseen er det bygget nye støyskjermer.

Den oppgraderte veianlegget vil nå kunne ta imot busstrafikk i en sikker trasé.

– Det vil passere rundt 40 busser i timen inntil ny busstrase gjennom Jåttåvågen er på plass, opplyser ordføreren.

LES OGSÅ: Venter reaksjoner når Gamleveien stenges

Kostet 40 millioner kroner

De totale kostnadene for oppgraderingen av Gamleveien har vært på rundt 40 millioner kroner. Staten, gjennom byvekstavtalen, har bidratt med 30 millioner til prosjektet.

Prosjektering og bygging har Plan og anlegg i Stavanger kommune hatt ansvar for. Multiconsult har stått for prosjektering og Bjelland Entreprenør har gjennomført byggingen.

Og resultatet har vært verdt å vente på for naboene som har hatt gravemaskiner og anleggsarbeid tett på i to år.

– Jeg er glad for at det nå er trygt for alle trafikanter å ferdes i – og langs Gamleveien, konkluderte ordføreren under åpningen.