Rogalands Avis mener

Klokt kraftkabel-kutt

Regjeringens timing for å si nei til en ny utenlandskabel er påfallende god.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Rødt-politikeren Sara Maulands muntlige forespørsel til Kari Nessa Nordtun (Ap) om strømkabelen NorthConnect ble ikke besvart i formannskapet 9. mars. Grunnen var at kabelen allerede var under avvikling – ikke av ordføreren, men av regjeringen etter råd fra Aps energipolitiske utvalg. Ett av de mest sentrale rådene fra utvalget – ledet av Kari Nessa Nordtun – er at det ikke skal legges nye utenlandskabler på «kort eller mellomlang sikt».

Det var med andre ord som ventet at regjeringen omsider sa nei til å bygge kabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland. Planen til Lyse, Å Energi (tidligere Agder Energi), Hafslund E-CO og Vattenfall om å bygge en kabel med kapasitet på 1400 megawatt årlig, lå lenge i en skuff til den ble plukket fram til konsesjonsbehandling i begynnelsen av februar. Kabelen fra Eidfjord i Hardanger til Long Haven Bay ved Peterhead kom først på tegnebrettet i 2018, mens Nordlink til Tyskland og North Sea Link til Storbritannia var under bygging.

Innsalget til NorthConnect var tidsmessig grønt og understreket hvor viktig det er for klimaet at vannkraft går fra Norge til Skottland, mens vindkraft kan sendes i retur over Nordsjøen. Nettopp klimaaspektet har fått Miljøpartiet De Grønne til å trekke kortet med anklager om populisme, mens Fremskrittspartiet, Rødt og SV alle har sagt til VG at de er glade for regjeringens nei, men at avslaget kunne ha kommet tidligere.

Det var ikke mange kroner å hente på eventuelle veddemål om et nei fra regjeringen til nok en utenlandskabel. At konsesjonssøknaden har ligget så lenge i bero før den ble endelig avslått, kan forklares med naturlig vegring så lenge strømprisene har vært skyhøye og er blitt koblet til utenlandskablene. Det helt åpenbare svaret på konsesjonsnekten får vi ved å se på kalenderen. Senterpartiets landsmøte begynner fredag, og det skal ikke mye forestillingsevne til for å høre for seg hvordan Trygve Slagsvold Vedum kommer til å bruke kabel-nekten for alt den er verdt. Slik strømprisene ser ut ville det ha vært umulig for regjeringen å si ja til NorthConnect. Og å la kabelen ligge «i bero» i skuffen til energiminister Terje Aasland kunne også ha gitt opposisjonspartiene til venstre vann på møllen og gitt grunn til anklager om beslutningsvegring. Sps og Aps behov for å vise handlekraft påvirker selvsagt kabel-neiet.

Debatten om strømkabler, strømpriser, årsaker og virkninger er til dels kaotisk, og slik Europa og verden ser ut nå er det uansett klokt å kutte nye kabelplaner, enten det er på mellomlang eller lang sikt. Norge må ha utenlandskabler både av hensyn til egen forsyning og samarbeidet med EU og Storbritannia, men hensynet til husholdninger og industrien her hjemme må veie tungt.

Mer fra: Rogalands Avis mener