Nyheter

Jubler for regjeringens nei til strømkabel

Regjeringen avslår NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland.

– Jeg jubler selvfølgelig for at søknaden nå endelig er avslått og mener at det var på høy tid at man satte foten ned og sa nei. Det er helt opplagt at kritikerne av slike kabler fikk rett: De fører til økte priser og press om økt kraftproduksjon, sier Rødt Stavangers gruppeleder, Sara Mauland, til RA.

Hun skulle holde interpellasjon i formannskapsmøtet forrige uke, hvor hun ville be ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), om å avverge denne kabelen. Interpellasjonen ble utsatt.

Selv om Mauland er glad for regjeringens avgjørelse i denne saken, gjør hun det klart at hun fortsatt mener at Lyse og de andre selskapene bak NorthConnect burde trukket søknaden.

– Det har vært flere år med politiske signaler som de burde tatt til seg. Når de ikke har gjort det viser de at de setter profitt foran hensyn til folk og natur her hjemme, sier Mauland.

– Hadde ønsket grundigere vurdering

– Vi har ikke mottatt noen politiske signaler gjennom vedtak fra våre eierkommuner, slik Mauland hevder, sier Atle Simonsen, kommunikasjonssjef energi i Lyse, til RA.

Han forteller at de ikke er overrasket over vedtaket, da det i regjeringserklæringen står at det ikke skal godkjennes mellomlandsforbindelser i denne regjeringsperioden.

– Det er viktig å huske på at en eventuell kabel ville ikke vært i drift før etter 2030. Ifølge Statnett vil Norge da ha et kraftunderskudd, mens Skottland i samme periode ser ut til å få et stort kraftoverskudd, med blant de laveste strømprisene i Europa (ifølge analysebyrået Refinitiv). Situasjonen er altså snudd på hodet i forhold til da søknaden ble levert. I en situasjon med kraftunderskudd er alternativet til en slik kabel å bygge ut mer kraftproduksjon her hjemme med konsekvensene for naturinngrep som det gir. Vi hadde derfor ønsket oss at regjeringen hadde tatt en grundigere vurdering med oppdaterte analyser av konsekvensene ved bygging av en slik kabel før de konkluderte, sier Simonsen.

Fornøyd ordfører

Ordfører i Stavanger, Kari Nessa Nordtun (Ap), er glad for regjeringens avgjørelse i denne saken.

– Det er en klok beslutning, og helt i tråd med konklusjonen i rapporten fra Energiutvalget som jeg ledet. Så det er gledelig, sier hun til RA.

Innsenderne reagerer på ordfører Kari Nessa Nordtuns ønske om å redusere tilskudd til streikerammede private barnehager.

– Marerittet er avsluttet

Strømkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland skulle etter planen ha en kapasitet på 1.400 megawatt.

– Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger nå, og det er heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skal ligge i bero. Derfor blir konsesjonssøknaden avslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

– Det å øke eksponeringen av norsk vannkraft for ytterligere direkte eksport gjennom mellomlandsforbindelser tjener ikke det norske kraftsystemet. Det vil komme i en tid hvor vi støtter oss mer og mer på uregulerbar kraft, sier Aasland videre.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sier nei til NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland.
Foto: Lise Åserud / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til NTB at med avslaget er en ti års kamp nå er over.

– Dette var et eksperiment som Høyre og Frp satte i gang, at de skulle bygge en privat eksportkabel for strøm. De endret loven som gjorde at det kunne bli mulig å bygge kabelen da de kom inn i regjeringskontorene i 2013.

Han sier kabelen skulle ha private og til dels utenlandske eiere, og det de skulle tjene penger på, var prisforskjellen mellom Norge og Storbritannia.

– Nå har vi avslått søknaden, og det eventyret – eller marerittet – som startet for ti år siden med Frp i spissen er avsluttet, sier Vedum.

Nyeste fra Dagsavisen.no: