Rogalands Avis mener

Disneyland i Pedersgata?

– Utviklingen av Pedersgata er et nasjonalt forbildeprosjekt. Virkelig?

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Diskusjonene om Pedersgata tar aldri slutt, enten argumentene utveksles på sosiale medier eller i de mer tradisjonelle avisspaltene. Er det en velsignelse at Pedersgata er blitt kraftig oppgradert de siste ti årene? Eksotiske take away-sjapper, kule barer og restauranter av topp nasjonal og internasjonal standard har rykket inn i det gamle arbeiderstrøket.

Det kan være givende å få et kritisk blikk fra utsiden og inn i egen hverdag, som når arkitekten og anmelderen Gaute Brochmann skriver om byutvikling i Stavanger i Morgenbladet og kaller Pedersgata et nasjonalt forbildeprosjekt. De av oss som rusler i Pedersgadå i hvert fall ukentlig, kan stirre oss blinde på den kontinuerlige endringen fra sliten gate til Stavanger-versjonen av Oslos Grønland og nå noe ganske velstriglet med menyer langt over kebab-nivå.

Kongen av Pedersgata, er betegnelsen som brukes om eiendomsutvikleren Anders Ohm. Siviløkonomen begynte med å kjøpe ett enslig hus, pusse opp og leie ut – før han nå gjennom Pedersgata Utvikling har over 30 bygninger med serveringssteder, butikker og boliger. Historien om Ohm er velkjent, og det samme er diskusjonen om å endre tidligere arbeiderboliger til utesteder. Morgenbladet-anmelderens fra utsiden-blikk gjør oss oppmerksomme på at det ikke er importerte kakser som utvikler Pedersgata. Ohm er fra Storhaug, og det er unike steder som Zouq og Hekkan som har vokst ut av gaten og får filialer i andre byer. Det er ikke kjederestaurantene som flytter inn.

Hva er alternativet til Anders Ohms utvikling av Pedersgata? Strøket kunne ha seilt av gårde og hatt lave husleier i mer og mer vaklevorne hus, men faren for forslumming ville hele tiden ha ligget der. Utviklingen av Pedersgata har i hvert fall én parallell til Fargegata/Øvre Holmegate, og det er at private utviklere har tatt grep som vekker nasjonal oppsikt. Gjennomgående ideer har løftet to av sentrums slitneste gater og sørget for å alternativer til lysløypa. Bevaring gjennom bruk er noe by-entusiaster drømmer om, men de færreste byer får til. Norge er fylt opp av DDR-aktige byområder dominert av kjedelige kjede-hoteller og -restrauranter. Anders Ohm har derimot maktet å kombinere skjeve gulv med byreparasjon og næringsutvikling.

Hva kan gå galt? Mye. Beboere i og rundt Pedersgata har pekt på faren ved at utelivet fortrenger boligene. Nøkkelen til urban suksess i Berlin, København og deler av Oslo, er å kombinere barer, restauranter, butikker og bolig på en måte som tar hensyn til beboerne. Morgenbladets anmelder innvender at Anders Ohms makt og posisjon kan bli et problem på sikt. Planene om Pedersgata som merkevare og et Pedersgata all inclusive er det som peker i retning Main Street i Disneyland. Spørsmålet er om ikke Pedersgadå snart er bra nok, eller om ekspansjonen skal fortsette helt til siste hus er blitt en bar.


Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener