Stavanger

Rapport varsler om kritiske skader på kaier

En rekke kaier i Stavanger kommune er i dårlig forfatning. «Hovedbjelke har kritiske skader», «betydelig reduksjon av bæreevne» og «betydelige skader som påvirker bæreevne og trafikksikkerhet», heter det i en rapport nylig lagt fram for politikerne.

I 2019 rapporterte RA om dårlig forfatning på 20 av «gamle» Stavanger kommunes kaier. Tre år senere er situasjonen fremdeles dårlig, og tidligere Finnøy kommune og Rennesøy kommunes kaier er nå en del av regnskapet. I forrige møte i utvalg for miljø og utbygging (UMU) fikk politikerne lagt på bordet rapport fra spesialinspeksjoner.

Stavanger kommune har nå ansvaret for 47 kaier og 41 bruer. Årlig gjennomgås tilstanden, og etter at en statusrapport ble lagt fram i juni ble det bestilt spesialinspeksjoner av 17 kaier, utført av firmaet Safe Control. Se detaljer i faktaboks nederst i artikkelen.

Kaien ved Stavanger Båtforening er ikke i den beste forvatning.

For lite penger

Politikerne har bare satt av 10 millioner kroner årlig til å utbedre kaier de neste fire årene, i tillegg til 1,5 millioner kroner årlig til ren drift. Til sammenligning er et prisanslag fra Safe Control for riving og gjenoppbygging av bare én kai, Bru kai, er på 27 millioner kroner, i tillegg kommer moms.

Lederen i UMU, Rune Askeland (MDG), framhever at kaibudsjettet styrket de kommende årene, men medgir at kaiene ikke er blitt prioritert høyt nok.

– Vi har kjent til at tilstanden var dårlig på noen av kaiene, og vi visste også at vi etter kommunesammenslåingen overtok en del kaier med mangler. Vi må trappe opp vedlikeholdet, sier Askeland til RA.

Han peker på at vedlikehold har lett for å bli nedprioritert i kommunebudsjettene.

– Alle kommuner bør bruke mer penger på vedlikehold, alle har etterslep i vedlikeholdet, sier Askeland.

Han mener kommunen også må vurdere å kvitte seg med enkelte kaier.

– Vi må se på om noen av kaiene kan enten selges eller rives. Det er ikke sikkert vi trenger alle kaiene til offentlige formål, sier utvalgslederen.

«Kritiske skader»

En gjennomgang av bakgrunnsdokumentene i rapporten gir grunn til bekymring: «Det er avdekket skader som medfører betydelig reduksjon av bæreevne. Det er store skader på bærende elementer under kaien. Kaidekke, frontbjelke og hovedbjelke har kritiske skader (...) heter det eksempelvis etter inspeksjonen Safe Control hadde på Bru gamle ferjekai i august.

For kaien like ved, som brukes av fiskemottaket på Bru, er situasjonen også bekymringsfull: «Kaien har betydelige skader som påvirker bæreevnen og trafikksikkerhet. (...) Kaidekke og bjelker har betydelig skadeomfang», konkluderte konsulentene etter inspeksjon, og fastslo behov for å skilte kaien for maksimalt fire tonn aksellast. En rekke andre kaier får lignende beskrivelser.

– Stort behov

Leidulf Skjørestad, direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, ser alvorlig på at de fleste kaier har anmerkninger og at det er avdekket et stort behov for rehabilitering. Han peker også på at rehabilitering av bruer og kaier er prioritert i handlings- og økonomiplanen for 2023–2026.

– Dette betyr at det vil bli utført mer drift, vedlikehold, rehabilitering og nybygging de kommende år, skriver Skjørestad i saksdokumentene.

Stavanger kommune har i 2022-budsjettet prioritert å rive og bygge nye kaier på Ormøy og på Austre Åmøy, og å rive Roaldsøy kai.

Redningsstige i Hillevågsvannet.

Nye på vei

– Roaldsøy kai ble revet tidlig i høst, og vi holder på å gjenoppbygge kaiene på Austre Åmøy og Ormøy. Det har vært litt vanskeligheter med været i høst, det gir utfordringer når vi arbeider i sjø, men vi regner med gjenåpning på Austre Åmøy i januar eller februar, sier prosjektleder André Forberg Skog til RA.

Askeland håper at ny kai på Austre Åmøy på sikt kan få fylkeskommunen og Kolumbus til å anlegge et hurtigbåtstopp der.

– Nå får vi en flunkende ny kai på Åmøy, og det tar bare 11–12 minutter med hurtigbåt fra Austre Åmøy til Stavanger sentrum, mens det tar en halv time med bil. Vi må ta vare på de kaiene som kan være viktige for persontrafikken, sier Askeland.

Sandvikveien Bru i Hillevåg

– Vi trenger kaier, selv etter at øyene ble landfaste. Det transporteres for eksempel mye grus og sand via sjøen. Da trengs det kaier av en viss størrelse, og som også kan brukes av lastebiler, sier leder i Rennesøy kommunedelsutvalg, Terje Øvrebø (Sp) til RA.

Han peker på at utbedringer vil være kostbare, men at Rennesøy mangler en god kai med størrelse til å frakte ut for eksempel store mengder tømmer i én last.

Terje Øvrebø på kaien på Bru

Rapportene viser at bruene er i bedre stand enn kaiene. Én av bruene innen Stavanger kommunes grenser har fått alvorlig anmerkning: «Skader av betydning for bæreevne», det gjelder en bru over bekk på Kyrkjøy, ved Lundarvågvegen 159. Det anbefales også å rive Skår bru og bygge ny bru. For Tuftene bru anbefales det å rehabilitere eller rive og bygge ny.

I 2023 er disse prosjektene prioritert av kommunen: En mindre utbedring av Lindøy kai, slik at denne kan benyttes av «Medstraum», verdens første helelektriske hurtigbåt, utbedring av Sandvikveien bru over Jernbanen og riving og nybygg av Skår bru.

Bygging av ny kai på Austre Åmøy er i full gang.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

---

FAKTA

Kaier som konsulentfirmaet Safe Control anbefalte burde stenges, rives eller ha restriksjoner:

 • Bru kai: Maks 4 tonn aksellast, eventuelt stenge. Gaffeltruck til fiskemottak kan benyttes inntil videre. Bygge ny kai.
 • Bru kai (gammel ferjekai): Stenge for trafikk og båter større enn 50 fot. Rive og bygge ny kai.
 • Vikevåg kai 1: Kan stå i ytterligere 10–25 år, avhengig av bruk. Reparasjon ikke hensiktsmessig. Riving og ny kai.
 • Vikevåg kai 2: Stenge for trafikk og båter over 50 fot, samt sikre mot erosjon. Rive eksisterende og bygge ny kai.
 • Hellesøy kai: Skadene ikke umiddelbart kritiske, tiltak anbefales innen tre år.
 • Låder kai: Østlige del anbefales stengt for biltrafikk. Vurdering om skadet felt skal stenges av eller rehabiliteres.
 • Askje kai 2: Maks 2 tonn akseltrykk for kjøretøy og maks 50 fot for båter. Rive eksisterende og bygge ny kai.
 • Askje kai 3, maks 2 tonn akseltrykk. Utbedre redningstiger. Rive eksisterende og bygge ny kai.
 • Hillevågsvannet: Tre faser: Fase 1, flere redningsstiger, Fase 2, 3 – 6 år: Oppgradere med trebrygge. Fase 3, 20 – 30 år: Totalrenovere hele kaiområdet.
 • Hillevåg båtforening: Maks 4 tonn aksellast, eventuelt stenge. Bygge ny kai.
 • Judaberg kai: Maks 2 tonn akseltrykk. Bygge ny kai.
 • Eidsvåg kai, Fogn: Maks 1 tonn akseltrykk. Rive eller gjenoppbygge kaien i nær framtid.
 • Sørvåg kai, Fogn: Skilting for at nordlig del av kaien er stengt for bruk. Sørlig ende kan fortsatt benyttes, men med forsiktighet. Bør på sikt rives og bygges ny.
 • Sæbøvågen kai: Maks 2 tonn akseltrykk. Bygge ny kai.
 • Jørstadvågen kai, Maks 2 tonn aksellast, eventuelt stenge. Bygge ny kai.
 • Kalveneset kai, Aubø: rive og eventuelt bygge nytt stålutbygg.
 • Tuftene kai: Maks 1 tonn aksellast, eventuelt stenge. Bygge ny kai.
 • Følgende kaier er stengt: Kallagkaien (Hundvåg) og Skår kai (Ombo).
 • Følgende kaier er revet: Austre Åmøy kai (det bygges ny kai), Ormøy kai (det bygges ny kai) og Roaldsøy kai (revet).

---

Nyeste fra Dagsavisen.no: