Rogalands Avis mener

Ulykkeland

TV 2s dokumentar om norgeshistoriens verste arbeidsulykke kan bidra til forståelse for at en «Kielland»-gransking er nødvendig.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

For de ukuelige medlemmene av Kielland-alliansen må det være en delseier at interessen for deres kamp stadig styrkes. TV 2s nøkterne og vellagde dokumentar om «Alexander Kielland»-ulykken i mars 1980 og skjebnen til de etterlatte etter 123 omkomne oljearbeidere, kan forhåpentligvis bidra som en øyeåpner.

Dokumentarserien «Katastrofen Kielland» og dramaproduksjoner som «Lykkeland» og «Nordsjøen», kan sammen med Oljemuseets dokumentasjonsprosjekt påvirke opinionen. I oljebeltet langs kysten har katastrofen i 1980 ligget som en knute av ubesvarte spørsmål i snart 42 år. Kielland-alliansen og Odd Kristian Reme har utrettelig sørget for at spørsmålene ikke går i historiens glemmebok – og de siste årene har historieprofessor Marie Smith-Solbakken, fotograf Tord Paulsen og noen dyktige gravejournalister i Aftenbladet belyst «Kielland» fra stadig nye vinkler og kanter.

Nye fakta og de pårørendes sterke historier har ikke vært nok til at det altoverskyggende kravet om en ny gransking blir innfridd. Drama-framstillingene av både «Kielland»-ulykken og oljå kan – forhåpentligvis – skape en mer overordnet og nasjonal forståelse for industrien. De 12.435 milliarder kronene som i dag er fylt inn i Oljefondet er ikke «bare» en teoretisk størrelse og utslag av teknologiske kvantesprang og den politiske klokskapen som ble vist både da fondet ble opprettet og handlingsregelen innført. De 12.435 milliardene er også resultatet av en arbeidsinnsats som har kostet livene til oljearbeidere, dykkere og helikoptermannskaper de siste tiårene. At flere enn vi som bor i oljebeltet blir bevisste oljehistorien, kan kanskje lede til at en ny granskingskommisjon opprettes nå når en ny regjering og et nytt storting er på plass.

I mars 2021 konkluderte Riksrevisjonen med at det ikke er grunnlag for å gjennomføre ny gransking av katastrofen. Det ble riktig nok påpekt at det var svakheter i den opprinnelige granskingen og at myndighetene sviktet de etterlatte etter ulykken. Riksrevisor Per-Kristian Foss’ uttalte at «det er lite sannsynlig at det (en ny gransking, red.anm.) vil få fram sikker og vesentlig ny informasjon». Uttalelsen fra Foss og konklusjonen står ikke i stil med de kritiske innvendingene Riksrevisjonen selv kom med. I tillegg bommer Riksrevisjonen på punktet om ny og vesentlig informasjon. Både forskere, journalister og Kielland-alliansen selv har de siste årene fått fram ny informasjon og avdekket at det står igjen ubesvarte spørsmål.

Og det vesentligste av alt er at bare en ny granskingskommisjon kan gi de etterlatte visshet om at alt er gjort for å finne ut av hvorfor og hvordan det gikk galt med «Alexander Kielland» 27. mars 1980.
Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Mer fra: Rogalands Avis mener