Nyheter

Ny serie om Kielland-ulykken: – Jeg tror den vil svare på en del spørsmål

Odd Kristian «Kian» Reme tror TV 2-serien «Katastrofen Kielland» vil øke forståelsen for at det er nødvendig med nye granskningsrunder av Kielland-ulykken.

– Jeg tror denne dokumentaren vil få folk til å se hvor mange uavklarte spørsmål det er etter ulykken. Jeg stiller først i køen når det gjelder å ha et ønske om å legge saken død og få ro rundt dette. Men grunnen til at det foreløpig ikke er ro, er at det er så mange uklarheter. Så mye hemmelighold. Alt dette har bidratt til at vi sitter igjen med mange spørsmål som ikke har blitt besvart, sier Odd Kristian «Kian» Reme.

– Det må jo være det verste? Å ikke vite?

– Jeg tror mange opplever det som en stor tilleggssmerte. For oss, som for andre som mister noen i en brå død, mangler det en rundt bordet når familien samles. Sånn har det vært i over 40 år, og det er noe vi bare må lære oss å leve med. Men det som gjør det verre er de mange ubesvarte spørsmålene og alle uklarhetene knyttet til ulykken, sier Reme til RA.

Han er med i TV 2s nye dokumentarserie «Katastrofen Kielland» som har premiere mandag. Her har Reme har en sentral rolle i form av at han både er etterlatt og leder av Kielland-nettverket.

– Hva håper du denne serien kan bidra med?

– Jeg har forventninger om at serien vil øke forståelsen for at det er nødvendig med nye granskingsrunder selv om det nå er over 40 år siden ulykken. Jeg tror serien vil svare på en del spørsmål, men også rette søkelys mot mange temaer som aldri har vært skikkelig undersøkt, sier han til RA.

Med i nytt Kielland-prosjekt

Reme og Kielland-nettverket har jobbet i mange år for å få en ny gransking av ulykken som skjedde fredag 27. mars 1980. I 2019 fikk Riksrevisjonen i oppdrag fra Stortinget om å gjennomføre en ny undersøkelse av Norges verste industriulykke. Der ble de bedt om å undersøke hvordan myndighetene har ivaretatt sitt ansvar i forbindelse med ulykken, og i mars 2021 var rapporten klar.

Selv om granskingen i 1980 hadde svakheter, mener Riksrevisjonen at det likevel ikke er godt nok grunnlag for å gjennomføre en ny gransking.

– Det ble ingen ny gransking, men Stortinget vedtok et dokumentasjonsprosjekt hvor Oljemuseet og Kielland-nettverket skal jobbe med dokumentasjonen. Vi tror det vil være med på å bidra til å få belyst denne katastrofen, sier Reme, som selv skal være med i arbeidet.

Et sterkt mandat

– Nå har du kjempet i over 40 år. Jeg må si jeg synes det er beundringsverdig at du fortsatt gjør det.

– Jeg hadde ikke gjort det hadde det ikke vært for at det er et stort ønske fra de overlevende og etterlatte. En undersøkelse vi har gjennomført viser at 90 prosent av dem tilknyttet nettverket ønsker et videre arbeid med denne saken, og det er et sterkt mandat å ha, sier Reme.

– Føler du at du kommer noen vei med arbeidet?

– Jeg vil si vi har klart å oppnå en god del. Riksrevisjonen la fram sin rapport i fjor hvor de ikke anbefaler ny gransking, men de kom samtidig med tydelig og klar kritikk av det tidligere granskingsarbeidet, manglende etterforskning og dårlig behandling av de etterlatte og overlevende. Riksrevisjonen bidro til å opplyse saken ganske godt, men det er fortsatt en god del som gjenstår. Så nå håper jeg at både storting og regjering studerer den nye dokumentarserien nøye, sier Reme til RA.

Nyeste fra Dagsavisen.no: