Rogalands Avis mener

Kulturvisjon uten penger

Den såkalte Akropolis-visjonen har tatt et viktig steg i retning fullbyrdelse. Nå mangler det bare noen milliarder.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Sett bort fra det dårlige navnevalget er det som nå ser ut som en kultursatsing på Våland det mest spennende som skjer i kulturbyen Stavanger på noen år. Tanken om å la naboene Rogaland Teater og Museum Stavanger bygge sammen på dagens tomter ved Muségata, er god av flere grunner. Når institusjonenes styrer har gitt klarsignal om å gå videre slik at visjonen kan bli virkelighet, slik Aftenbladet har omtalt saken, begynner også en knallhard kamp om kulturmilliarder.

Arkitekt Hartwig Sverdrup Eckhoff skapte noen av Stavangers få praktbygninger fra slutten av 1800-tallet, og når byen er så heldig at teateret, museet og det gamle sykehuset ligger der som perler på en snor, er det en historisk anledning som nå byr seg. Fremdeles er Stavanger sykehus fylkeskommunens grunn, men når resten av Vålands Eckhoff-område kan øremerkes kulturelt samrøre kan de neste stegene tas politisk og økonomisk.

Angivelig trengs det 1,5 milliarder kroner til ny teaterbygning og bortimot 500 millioner for å sette museet i topp stand. Staten er hovedeier av teateret med kommunen og fylkeskommunen som medeiere, og så langt tyder lite på at kulturmilliardene sitter løst hos den sittende regjeringen. Det ene er de enorme kostnadene koronapandemien har påført statsbudsjettet, det viktigste er signalene som har kommet på investeringssiden de siste årene. Arkeologisk Museum (AMS) har allerede feiret tiårsjubileum for sin plan om å utvide arealene, og ved siden av utstillinger og bevaring utfører denne delen av universitetet sentralt forskningsarbeid i ett av Norges viktigste område for arkeologiske undersøkelser.

Siden 2014 har statsbudsjettene rullet forbi uten at AMS’ gryteklare prosjekt er med, og denne neglisjeringen gir grunn til spørre hvordan det står til med regjeringens lyst til å svi av store summer på kultur i Stavanger. Byggingen av konserthuset på begynnelsen av 2000-tallet var en del av en strategi flere byer sto bak for å satse på kulturhus utenfor Oslo, mens den rikspolitiske tyngden bak Akropolis-visjonen foreløpig er lett – selv om kulturkomiteen i fjor ga tommel opp for prosjektet.

Jobben med å samkjøre kulturinstitusjonene om et samarbeid på Våland har tatt over fire år med diskusjoner, mulighetsstudier, lokaliseringsdebatter og nå altså styrebehandlinger. Forarbeidet har vært grundig, men fremdeles gjenstår det å se og høre om noen sentralt plasserte politikere fra Rogaland vil ta med seg regningen for Akropolis-visjonen til Stortinget og regjeringen – der mye av bevilgningene må komme fra.


Mer fra: Rogalands Avis mener