Debatt

Kunst og kultur kan være motoren i Stavangers videre byutvikling

DEBATT: Utviklingen av Eckhoffhøyden er det neste store løftet for byen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Hard Olav Bastiansen. Medlem av utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (H).

Byutvikling og kulturutvikling hører sammen. Høyre er opptatt av at byens kulturliv og kunstnerne må våre sentrale medspillere og bidragsytere når Stavanger skal videreutvikle seg som en levende by med et attraktivt bysentrum.

En vital by trenger kulturelle forankringspunkter og sentrale kulturinstitusjoner har alltid vært viktige for bylivet. I Stavanger har vi bl.a. tyngdepunkter som Stavanger Museum og Rogaland Teater, Stavanger Konserthus og Tou Scene. Alle har ulik identitet og alle har bidratt til utviklingen av byrommet rundt.

Utviklingen av Eckhoffhøyden er det neste store løftet for byen. Akropolis-visjonen - som innebærer en samordnet løsning for Rogaland Teater og Stavanger Museum - er ikke minst en visjon for hvordan Stavanger sentrum skal utvikle seg.

På samme måte som konserthuset var navet i utviklingen av Bjergstedområdet, Tou Scene var drivkraften i vitaliseringen av Stavangers østre bydel, blir realiseringen av Akropolis-visjonen et bærende byutviklingsprosjekt som kommer til å utvide sentrum.

Men kunst som berikelse og utvikling for byen er ikke bare et spørsmål om utvikling av institusjonsbygg. Det er også tale om å legge til rette for individuelle kunstuttrykk. På siste møte i Stavanger kommunes utvalg for kunst, idrett og samfunnsdialog (UKIS) fremmet Høyre derfor et forslag om at Stavanger kommune skulle vurdere en ordning hvor midler blir stilt til disposisjon til kunstnerisk aktivitet i tomme lokaler i sentrum.

Bergen kommune har nettopp etablert en slik tilskuddsordning som skal imøtekomme det profesjonelle kunst- og kulturfeltets behov for lokaler. Aktivitetene i lokalene skal være åpne og tilgjengelig for publikum og kan omfatte ulike kunstneriske uttrykk. Ordningen i Bergen skal gi støtte til husleie og andre kostnader forbundet med lokalene og publikumsrettet innholdsproduksjon.

Det endelige flertallsvedtaket i UKIS innebærer at forslaget om en slik ordning sendes over til samarbeidsforumet City Impact Districts (CID). CID er et samarbeidsprosjekt mellom huseiere, butikkdrivere og lokale myndigheter; Stavanger Sentrum AS, Urban Sjøfront AS, Grønn by og Stavanger kommune. Flertallet i UKIS mener at forslaget kan være et positivt bidrag i videreutviklingen av Stavanger sentrum.

Målet for Høyre er å styrke sentrums attraktivitet og bidra til byliv, synliggjøre Stavanger som kunstby og ikke mins stimulere kunstnere til å vise frem og formidle hvordan kunst skapes og produseres. Eksempler som ordningen i Bergen kan støtte er publikumsrettet, kunstnerisk eller kulturell virksomhet, pop-up-arrangementer, forestillinger, konserter og utstillinger. Slike aktiviteter vil også være en berikelse for bylivet på gateplan i Stavanger.

Mer fra: Debatt