Nyheter

Løsningen for museet og teateret kan være felles

Det skal gjennomføres en mulighetsstudie for å se om den fremtidige løsningen for Museum Stavanger og Rogaland Teater er felles. Prosjektet går under navnet «Akropolis-visjonen».

Museum Stavanger og Rogaland Teater har inngått avtale med Helen & Hard om gjennomføring av mulighetsstudie for en felles «Akropolis-visjon».

– Rogaland Teater trenger sårt bedre produksjons- og publikumsforhold. At anbefalingen i tidligere utredninger om et nytt teater nå leder oss til å se på muligheten for en felles visjon sammen med museet er en spennende mulighet, sier Glenn André Kaada, Rogaland Teater.

Muligheter for felles visjon

Formålet med studien er at Rogaland Teater og Museum Stavanger i samarbeid skal vurdere mulighetene for en felles visjon for området rundt «Akropolis-høyden» med en felles tomteutnyttelse.

Museum Stavangers «Museumsparkvisjon» og Rogaland Teaters «Sceneskifte» skal danne grunnlaget for hva en felles Akropolis-visjon skal inneholde.

– Vi er veldig glad for å ha fått med oss Helen&Hard i arbeidet med å utvikle en nyskapende mulighetsstudie som kan gi oss en unik mulighet til å re-etablere og nytenke bevaring og utvikling av både området og våre to kulturinstitusjoner. Dette bør ha kraft i seg til å bli byens store byutviklingsprosjekt frem mot byjubileet i 2023, sier Siri Aavitsland, Museum Stavanger ( MUST)

Grundig vurdering av samkjøring

Arbeidet skal resultere i en grundig vurdering av eventuell samkjøring av disse to prosjektene under en felles Akropolis-visjon. Det vil si – en samkjørt utvikling av bygningsmassene på teatrets og museets tomter med felles og/eller egne funksjoner for museet og teatret med overordnet arkitektonisk ordning.
 
– Vi gleder oss til å ta fatt på denne spennende studien, og til samarbeidet med to av byens viktigste kulturinstitusjoner. Det er en kompleks oppgave som stilles,
men vi håper å kunne vise hvordan en samordnet utbygging av ROT og MUST kan gi Akropolishøyden ny styrke og bli et levende kultursentrum i Stavanger, sier Siv Helene Stangeland, Helen & Hard.

Arbeidet forventes å være ferdigstilt i mai 2019.

Mer fra Dagsavisen