Ikke akkurat gode busser

LEDER: Frode Myrhol i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger har helt rett når han peker på at det er Nord-Jæren som er omfattet av byvekstavtalen, skriver Bjørn G. Sæbø.

Like før valget i fjor høst måtte regjeringen bla opp store summer for å unngå regjeringskrise forårsaket av strid om bompenger og rushtidsavgift. Av pengene som ble som ble strødd utover skal Rogaland fordele til gode tiltak for å få flere innbyggere til å gå, sykle eller bruke kollektivtilbud til og fra jobb eller skole. I kompromisset Erna Solberg la fram 23. august i fjor heter det at «300 millioner kroner går til reduserte kollektivpriser i de store byene. 250 millioner kroner går til bedre kollektivtrafikk utenfor de store byene».

Samferdselspolitikerne i Rogaland fikk en dårlig start da de begynte på fordelingen av Erna-pengene på onsdagens møte. Mens Jærbanen får 34,8 millioner kroner ekstra, ble det satt av 9,9 millioner kroner til lavere busspriser. Teksten i kompromisset fra regjeringen innebærer selvsagt at kommuner sørover på Jæren og Dalane også skal med, men forskjellen på fordelingen viser at flertallet i utvalget har misforstått hva bompengeforliket går ut på.

Frode Myrhol i Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB) har helt rett når han peker på at det er Nord-Jæren som er omfattet av byvekstavtalen, og at Erna-pengene som nå skal deles ut ikke hadde kommet uten det lokale opprøret. Det er de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg som må prioriteres i fordelingen, men slik flertallet framstår i samferdselsutvalget er det tydeligvis et misforstått distriktsopprør ute og går.

Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) har også vært ute i Aftenbladet og påpekt at pengefordelingen er i strid med forutsetningene i byvekstavtalen. Forhåpentligvis får Stavanger-ordfører Nordtun brukt tiden fram til diskusjonen i styringsgruppen for byvestavtalen og det endelige vedtaket i fylkestinget på å forklare sine partifeller fra andre deler av fylket hva disse forutsetningene går ut på.