Debatt

Tilsvar til Stokkebø og Hernes

DEBATT: Det er aldri for sent å ta ansvar og vise respekt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av: Stein Vassøy

I sitt tilsvar skriver A. Stokkebø og J.P. Hernes at «Det er ikke lett å føre en debatt om tilstanden i 2019 basert på en 20 år gammel sak». 

Stein Vassøys første innlegg: Høyre mangler troverdighet

På talerstoler i både Storting og landets kommunestyrer praktiseres å argumentere med sakers bakgrunn og utvikling.  Siden det i denne sak vises til skriftlige bevis som ble brukt av Norges Høyesterett i erstatningsutmålingen, er det åpenbart at kommunens politikere har plikt til å sørge for at man følger alminnelig folkeskikk i tiden etterpå.  Man har lover om plikten til å holde inngått avtale, plikten til å vitne sannferdig, og konsekvensen av å fremlegge falske bevis.

Alternativt måtte Høyre gått på talerstolen i bystyret i 2011 og fortalt at man ikke kan innføre nye reguleringsbestemmelser for saksøkers eiendom i en sak som startet i rettsvesenet for 14 år siden, og fikk rettskraftig dom for ni år siden, fordi man ikke kjenner de konsekvenser endringen kan medføre.

I hver fireårige valgperiode etter dom i 2002 har denne sak vært fremme, som følge av varsel om byggestopp, nye reguleringsbestemmelser, søknader om dispensasjoner. Derfor har Høyre ett ansvar som strekker seg over hele perioden på 22 år, og Hernes har vært politiker i byen hele perioden.

MER DEBATT: Nei til bonusbasert jernbane

De skriver at «Vassøy Canning fikk da også en økonomisk erstatning som var fastsatt av retten».  Det er helt korrekt, men den ble utmålt basert på den plan og de reguleringsbestemmelser kommunen overrakte Lagmannsrettens medlemmer mandag morgen når saken startet. En ny reguleringsplan med gunstige reguleringsbestemmelser som i hastverk var vedtatt i Kommunalstyret torsdagen fire dager tidligere, bestilt av kommuneadvokaten. Utarbeidet kun for å bli dømt til lavest mulig erstatning i tilfelle tap.

Det hadde vært langt redeligere å møte i Lagmannsretten uten noen plan for bebyggelse, som kommunen gjorde i Byretten.  Det hadde gitt det rette bildet av kommunens fravær av sannferdige planer for Vassøy. For dem som har fulgt det politiske spillet om bro til Vassøy, har det i lang tid vært klart at Høyre motarbeider alt som har med næringsliv, boligbygging og fastlandsforbindelse.  Men det var Stavanger kommune for feige til, og viser akkurat samme respektløse holdning for lover og regler etter rettssaken, som de gjorde i den ulovlige byggestopp, der hverken Forvaltningslov eller Bygningslov ble fulgt ifølge rettskraftig dom.  Hvor langt har kommunen kommet i sak om regulering for at Fylket skal kunne innhente pris på bro, en plan Fylket bestilte for egen regning våren 2018? Vi skriver snart 2020, det tar ett par dagsverk å bestille arbeidet utført.

Tilsvaret viser at Høyre har null forståelse for de fem familier som kjøpte boligtomter for samlet tre millioner kroner, og nå 15 år etterpå har de fortsatt ingen mulighet til å se en løsning på saken.
Det dreier seg om adskillig større konsekvenser for disse berørte familiene, enn de bomkroner politikerne nå viser stor interesse for.

Det virker urovekkende at en lokal leder i Høyre og en Stortingsmann, viser null interesse og respekt for at det må skje ett økonomisk oppgjør som følger Norges Høyesterett sin rettskraftige dom.  Uten at man politisk lager ny økonomisk fallgruve for saksøker, samt de fem lurte kjøpere av boligtomt i tillit til gjeldende reguleringsbestemmelser fremlagt for Høyesterett.

I Tanke Svilands gate aksjonerer Stavanger kommune mot utbygger som lar en byggegrop ligge ubrukt noen få år.  På Vassøy er det Stavanger kommune som de siste 15 år er ansvarlig for at kostbare ferdig utsprengte og utgravde byggegroper, med ferdig tilkoblet vann- og avløps-ledninger, står til sjenanse og ergrelse for barnefamilier, lekende barn i 2 nybygde lekeplasser i nærområdet, turgåere på en av byens «52 Hverdagsturer» og opparbeidede turveier.

Det er aldri for sent å ta ansvar, vise respekt for Norges Høyesterett, andres eiendom og økonomi, og snu.  Saken tar ikke slutt før tomtene er bebygget uansett, selv om det skulle gå nye 22 år!

Mer fra: Debatt