Høyres svar om Vassøy

DEBATT: Saken som danner grunnlaget for angrepet på Høyre fra Stein Vassøy er over 20 år gammel, og siste dom falt i Høyesterett for 17 år siden.

Av John Peter Hernes og Aleksander Stokkebø, Stavanger Høyre

Stein Vassøy kommer i sitt lange innlegg med et angrep på oss to og Høyre. Saken som danner grunnlaget for angrepet er over 20 år gammel, og siste dom falt i Høyesterett for 17 år siden. Dommen gikk i favør av Vassøy Canning, så det betyr jo at partiene i bystyret den gang gjorde et vedtak som retten fant at var gjort på feil grunnlag. Det er selvsagt beklagelig. Vassøy Canning fikk da også en økonomisk erstatning som var fastsatt av retten.

LES OGSÅ: Stein Vassøy: – Høyre mangler troverdighet

Det er ikke lett å føre en debatt om tilstanden i 2019 basert på en 20 år gammel sak. Når man ser i bakspeilet er det jo mange ting man kanskje ville gjort på en annen måte i dag. Men det blir lite hensiktsmessig å nå diskutere hva man eventuelt skulle gjort annerledes i vedtak som ble gjort på 1990-tallet.

Det rokker ikke ved at Stavanger i det store og hele har ført en veldig vellykket næringslivspolitikk i de siste 24 årene. Høyre var der i den spede begynnelsen på industrieventyret i Nordsjøen, da vi vant vår regions rolle som oljehovedstad. Arne Rettedal (H) og Stavangers politikere la til rette for næringstomter, boligbygging og internasjonale skoler, slik at selskapene valgte å legge hovedkontorene og arbeidsplassene hit. Vi var der da vi med Leif Johan Sevland (H) i spissen befestet Stavanger som energihovedstad og for alvor satte Stavanger på verdenskartet. Vi var der da vi sammen fikk gjennomslag for universitetsstatus til UiS.

Ikke minst var vi der da oljeprisen falt og Christine Sagen Helgø (H) satte alle kluter til for å lede oss trygt gjennom. Umiddelbare tiltak ble satt inn for å holde hjulene i gang, bistå jobbsøkerne og bidra til omstilling og innovasjon. Arbeid til flere var høyeste prioritet, og for ettertiden ser vi at Stavanger kom styrket ut.

Etter 24 år med trygg kurs ser vi et Stavanger som i det store og det hele er et skip i veldig god stand. Stavanger er kåret til landets beste by til å ta i bruk smarte løsninger og utvalgt til en av verdens beste byer å jobbe i. Det forsterkes av at kommunen gang på gang har kommet med helt i toppen av oversikten over landets beste næringskommuner. Sist nå i 2019 ble Stavanger kåret til landets beste vertskommune for bedrifter. Ser vi på skatteinngangen i Stavanger, så ser vi også konkrete bevis på at kommunen har ført en veldig god næringspolitikk i mange, mange år. 

Vi får håpe at det nye flertallet i Stavanger også klarer å føre en næringspolitikk som gir tilsvarende høye skatteinntekter til gode offentlige tjenester. Høyre har mange nye ideer og visjoner for gründerskap, bærekraft, verdiskaping og velferd og er klar til innsats!