«Arbeiderpartiet har altså ikke tatt et valg om en omkamp slik Høyre forsøker å framstille det,» skriver Kari Nessa Nordtun (Ap) i dette debattinnlegget. Foto: Roy Storvik

Debatt: «En Høyre exit under planlegging»

Det er noe spesielt å lese Høyre ved Egil Olsen sitt svar 30. juni på våre to innlegg i RA de siste ukene, skriver Kari Nessa Nordtun (Ap) i dette debattinnlegget.

Av: Kari Nessa Nordtun, fraksjonsleder for Ap i kommunalstyret for byutvikling

Her har vi redegjort for vår oppfatningen om behandlingsprosessen ved valg av lokalisering av nytt sykehus og vår holdning til utforming av en områdeplan for Ullandhaug.

LES OGSÅ: Debatt: Skjerpings, Høyre!


Jeg vil trekke fram følgende sitat fra innlegget 20. juni: «Vi gjør imidlertid distriktet en bjørnetjeneste dersom vi nå prøver å framtvinge at sykehuset skal legge vekk Ullandhaug og starte om igjen på Våland. Vi trenger et nytt og fungerende sykehus til det beste for distriktet.» Vi vil altså det beste for både regionen og for pasientene.


La meg si det i klartekst: Arbeiderpartiet har altså ikke tatt et valg om en omkamp slik Høyre forsøker å framstille det. Men i motsetning til Høyre balanserer vi flere viktige saker for Stavanger, samtidig.


Vi vil ikke bare ha et nytt sykehus, dette skal tilpasses og bygges samtidig med en god kollektivdekning for pasienter og ansatte.


Det er åpenbart at når sykehusets virksomhet flyttes til Ullandhaug, kan det på sikt bli interessante muligheter for utvikling av Våland/Hillevåg-området i et byutviklingsperspektiv. Det vil naturligvis Arbeiderpartiet engasjere seg aktivt i og vi har tidligere lansert ideen om å bruke deler av området som studentboliger, men dette var ikke temaet for vårt innlegg og det må sees på som et forsøk på tåkelegging når Høyre nå drar dette inn.

LES OGSÅ: Debatt: «Nytt sykehus for hele regionen»


Behandlingen av høringsutkastet til områdeplanen for Ullandhaug i kommunalstyret for byutvikling for to uker siden viste at det er bred politisk enighet om en rekke forslag med formål å sikre god kollektivtransport, miljø og klima i forbindelse med utbygging av sykehuset. Arbeiderpartiets forslag i den retning fikk blant annet oppslutning av Høyre, mens Arbeiderpartiet også sluttet seg til forslag som ble framsatt av Høyre. Når Egil Olsen forsøker å framstille det slik at Arbeiderpartiet bare tenker på klima og setter sykehuset i fare, mens Høyre først og fremst ser på sykehuset som sådan, er dette i beste fall en grov og mangelfull forenkling.


Det kan få oss til å lure på om Høyre i Stavanger nå forsøker å tillegge Arbeiderpartiet et standpunkt de ikke har tatt i denne saken, fordi Høyre lager en «reveutgang» for seg selv?


De borgerlige fylkestoppene laget før forrige valget en liste som viste hva de skulle gjøre i Rogaland dersom de kommer i regjering. I den forbindelse uttalte Bent Høie fra Høyre 14. august 2013 at «Vår viktigste sak er å gjøre det enklere å lage et framtidsrettet sykehus. Da må vi ha et bygg som blir noe vi kan ha i mange år framover.»


Status for listen er løftebrudd og vi må stille oss spørsmålet om Høyre nå forsøker å lage seg en prosedabel exit forklaring hvis deres egen helseminister ikke vil prioritere nytt sykehus til Stavanger? Vi håper ikke det er tilfelle. Stavanger trenger både et nytt sykehus – og politikere som evner å følge opp fagre kollektivløfter i praksis, nå.

LES OGSÅ: Kronikk: Stavanger må fortsatt være en attraktiv by