Det er helt utrolig at noen som skal være ansvarlige folkevalgte med ansvar for utvikling av byen og regionen, klarer å beskrive bygging av et nytt moderne sykehus for regionens befolkning, som noe «skadelig». Illustrasjon: Nordic Cowi

Debatt: «Nytt sykehus for hele regionen»

Byutviklingspolitikerne i Stavanger Ap skriver at Stavanger kommune nå må «begrense skadevirkningene av sykehuslokaliseringen på Ullandhaug». De gjør selv det stikk motsatte.

av: Egil Olsen, nestleder i kommunalstyret for byutvikling (H)

Det er helt utrolig at noen som skal være ansvarlige folkevalgte med ansvar for utvikling av byen og regionen, klarer å beskrive bygging av et nytt moderne sykehus for regionens befolkning, som noe «skadelig».

Kari Nessa Nordtun, Frede Cappelen og Ayan A.M. Jama forsøker å framstille det som at det er regjeringen som har tredd et nytt sykehus på Ullandhaug ned over hodene på oss i denne regionen. Det er selvsagt ikke tilfelle.

Det Ap-politikerne unnlater å skrive om, er at Ullandhaug-alternativet er valgt fordi det er bredt forankret og ønsket av et stort flertall av dem som skal arbeide i og bruke det nye sykehuset.

Fagfolkene som har arbeidet grundig med lokaliseringsalternativene over lang tid, anbefalte Ullandhaug som det klart beste alternativet for et godt sykehus for framtiden. Brukerutvalget, samtlige fagforeninger og Arbeidsmiljøutvalget i Helse Stavanger anbefalte også Ullandhaug. Det samme gjorde et flertall i fylkestinget og fem av de åtte kommunene som uttalte seg, gikk for Ullandhaug.

I Stavanger bystyret var det riktignok ett knappest mulig flertall for Våland, 34 av representantene stemte for Våland, mens 33 støttet Ullandhaug-alternativet. Et enstemmig styre i Helse Stavanger anbefalte Ullandhaug. Så var det et enstemmig styre i Helse Vest som basert på de faglige anbefalingene og alle høringssvarene vedtok Ullandhaug som plassering for nytt sykehus.

Likevel skriver Nortun, Cappelen og Jama at «behandlingsmåten som har ført fram til dette resultatet er feil». Forså det den som kan. Våland-alternativet ligger 8 minutter fra Stavanger sentrum, Ullandhaug ligger 11 minutter fra Stavanger sentrum. Å framstille de 3 minuttene som forskjellen på god og dårlig byutvikling blir ganske sneversynt.

Det som er svært uheldig er at Arbeiderpartiet i Stavanger nok en gang bekrefter at det ikke lenger er et ansvarlig parti som arbeider for å få de beste løsningene for regionen. Isteden brukes energien på å skape omkamper og negativitet.

I bystyrets vedtak sa et enstemmig bystyre at når Helse Vest hadde tatt sin endelige beslutning om utbyggingsalternativ, så skal et samlet bystyre arbeide for at nytt sykehus kan bli bygget raskest og best mulig. Dette vedtaket hadde til hensikt å vise at byens politikere ville heve seg over en lokaliseringsdebatt, og jobbe sammen for et best mulig nytt og moderne sykehus for regionens innbyggere når valget var tatt.

Men dette betyr tydeligvis ikke noe for Stavanger Arbeiderparti.

Forfatterne mener regjeringen saboterer sine egne retningslinjer for byutvikling, men sannheten er at det er Arbeiderpartiet som forøker å sabotere en sykehusutbygging som er til det beste for pasientene. For mens Ap forsøker å framstille et sykehus ensidig som et byutviklingsgrep i Stavanger kommune, og ikke i byregionen.

Det er viktig for oss å understreke hva et sykehus faktisk er: Det er først og fremst er sykehus, hvor pasienter skal behandles. Det var nettopp pasientenes beste ledelsen og ansatte ved sykehuset la størst vekt på da de kom med sine anbefalinger, og uttalte blant annet følgende da de gikk inn for Ullandhaug som alternativ:

«Den offentlige debatt har tidvis fokusert på perifere momenter med hensyn til vårt samfunnsoppdrag. Vi er svært tilfreds med at administrerende direktør er så tydelig på hva som er viktigst.»

Til tross for massiv støtte til nytt sykehus på Ullandhaug, fra kommuner, fylkeskommune, ansatte og faglige instanser, mener likevel altså Ap at det er oppsiktsvekkende at helseministeren ga sin tilslutning til at nytt sykehus kan bygges her. Selv om kronikkforfatterne riktignok skriver at å tvinge sykehuset på dette tidspunktet til å legge bort planene om Ullandhaug er å gjøre regionen en bjørnetjeneste, er det nettopp det de forsøker å gjøre. Å forsøke å pålegge utbyggingen svært strenge og umulig realiserbare rekkefølgekrav kan ikke tolkes som noe annet enn en omkamp.

Det er synd at Stavanger Ap fremdeles forsøker å motarbeide det nye sykehuset på Ullandhaug. Vi burde nå stått sammen om å få på plass et nytt sykehus, til det beste for pasientene.