Helse- og omsorgsminister Bent Høie holdt tirsdag den årlige sykehustalen på Rikshospitalet. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Bent Høie (H) vil under 50 dagers ventetid innen 2021

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) setter et nytt mål for ventetid. Innen 2021 skal ventetiden i gjennomsnitt være under 50 dager, lover han.

– For første gang ligger det an til at gjennomsnittlig ventetid på helsehjelp blir under 60 dager. Det er kjempebra, men nå skal vi sette oss nytt, og mer langsiktig mål, sa Høie i sin sykehustale, der han presenterer sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

– Helseregionene får nå oppdragsdokumentene for 2018. Et av målene her er at vi skal under 50 dager i gjennomsnittlig ventetid innen 2021, sier Høie.

2 prosent vekst

Helse- og omsorgsministeren opplyser at det legges opp til rundt 2 prosent vekst i pasientbehandling i 2018.

Selv om vi med årets budsjett har tatt innover oss at ressursene vil bli knappere, er helse fortsatt en budsjettvinner, understreker Høie.

– I 2018 legger vi opp til om lag 2 prosent vekst i pasientbehandling. Det er høyere enn befolkningsveksten.

Jobbe på nye måter

– Men jeg vet likevel at man vil kjenne på at ressursene er knappe og at man gjerne skulle hatt mer, medgir Høie.

Statsråden mener at mye kan gjøres ved å jobbe på nye måter, ved blant annet å ta i bruk ny medisinsk kunnskap, bruk av teknologi og bedre samhandling. Dessuten ved å mobilisere pasientenes egne ressurser.

– Det handler ikke om at de ansatte skal løpe fortere, forsikrer Høie, som mener mye av oppskriften handler om bedre planlegging.

Det blir pakkeforløp for psykisk helse og rus

Høie lover pakkeforløp for psykisk helse og rus.

– Pakkeforløp for kreft har gitt gode resultater. Pasienter er fornøyde og fagfolk opplever at de kan gjøre en bedre jobb. Nå vil vi også gi den tryggheten til mennesker med rusproblemer og psykiske helseutfordringer, sa Høie i sin årlige sykehustale, der han presenterte sine styringsbudskap og forventninger til sykehusene og øvrig spesialisthelsetjeneste.

Ministeren opplyste at det nå jobbes med å utvikle et pakkeforløp for disse pasientgruppene, og at de første vil bli tatt i bruk allerede i år.

– Et slikt pakkeforløp vil gi oss mer forutsigbarhet og mindre variasjon, mener Høie.

Samme dag

Han lover også at det skal gå raskt fra avrusning til behandling for rusavhengige.

– Behandling skal skje samme dag som avrusningen.

– Det er nødvendig å tette glipen som får mange til å havne utpå igjen, sier Høie.

Oppsøkende team

Helse- og omsorgsministeren ønsker også at det skal tas i bruk oppsøkende behandlingsteam for å nå de dårligste pasientene.

– Vi har gode erfaringer med for eksempel ACT-team, sier han.

ACT er en modell for å gi oppsøkende, samtidige og helhetlige tjenester til mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

– Disse oppsøkende teamene gir helhetlige tjenester, både fra spesialist – og kommunehelsetjenesten, til mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Dette er en gruppe som ofte lar være å ta kontakt med helsetjenesten selv, understreker Høie.