ASCO Base mottar midler for å effektivisere havneterminalen

ASCO Norge AS er innvilget 20 millioner kroner i offentlig tilskudd til et digitaliseringsprosjekt som gjennom elektronisk datafangst skal gjøre ASCO Base i Tananger mer effektiv.

I en pressemelding fra ASCO Norge opplyses det at ASCO Base i Tananger mottar midler for å effektivisere havneterminalen. 

– Prosjektet vil også gi konkrete miljøgevinster og vi er meget stolte over å ha fått dette betydelige tilskuddet, sier administrerende direktør Runar Hatletvedt. Tilskuddet er gitt på bakgrunn av en omfattende søknad fra baseselskapet. 

20 millioner er halvparten av de totalt 40 millionene som deles ut av Kystverket i henhold til "Retningslinjer for tilskudd til investering i effektive og miljøvennlige havner". 

Målet er å redusere tidsbruken både for lastebiler og skip. Dette skal gjøres ved å effektivisere logistikken og forbedre laste- og losseoperasjonene gjennom elektronisk datafangst for økt planlegging ved ASCO Base Tananger. 

Prosjektet vil gi en effektiviseringsgevinst ved redusert tidsbruk på basen for lastebil og redusert liggetid for skip i havn, tidsbesparelsene er beregnet til på 80 % per lastebil og 20 % redusert liggetid for skip i havn. 
– Dette er et stort øyeblikk for ASCO Norge. Innovasjon og digitalisering er viktig for oss og med dette prosjektet tar vi et stort skritt videre, sier Hatletvedt.