Roganytt

Mann slått konkurs av Skatteetaten – hadde et krav på 1.950.000 kroner

Klarte ikke å betale gjelden.

Det var Skatteetaten som begjærte at en 36 år gammel mann fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på omkring 1.950.000 kroner i skyldig restskatt og forskuddsskatt med mer.

Mannen har drevet et datafirma som et enkeltpersonforetak. Han møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tinghus og det forelå ikke opplysninger om gyldig fravær.

«Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn av retten. Saksøkeren har et forfalt krav mot saksøkte på nesten 2 000 000 kroner som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at saksøkte kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler, eller at betalingsproblemene er midlertidige. Retten viser til at det ble avholdt utleggsforretning den 4. mai 2023 med intet til utlegg. Dette ligger ikke innenfor presumsjonsfristen i konkursloven § 62, men indikerer likevel sammen med kravets størrelse at saksøkte er insolvent. Videre viser retten til at saksøkte ifølge saksøker ikke har betalt ned kravet siden november 2019. Samlet sett finner retten det klart godtgjort at saksøkte er insolvent, jf. konkursloven § 60, jf. § 61. Konkursvilkårene er dermed oppfylt», heter det i kjennelsen.

Advokat Øystein Hus er oppnevnt som bostyrer. Skiftesamling vil bli holdt 12. januar 2024.


Mer fra Dagsavisen