Politikk

Går for full utbygging av Lervigparken tross sprekk i budsjettet

Kommunedirektøren i Stavanger vil nedskalere planene for park i Lervig etter kostnadssprekk. Nei, vedtok et samlet formannskap, som vil legge 40 millioner kroner ekstra på bordet.

Politikerne har tidligere vedtatt en gedigen opprustning av Lervigparken, som plaster på såret til beboerne i området i etterkant av den betente striden der ny brannstasjon tross sterk lokal motstand ble plassert innerst i Lervigbukta.

– Det har vært en fantastisk utvikling i dette området. Samtidig har vi hatt noen konflikter om den flotte brannstasjonen som nå står ferdig. Én ting har vi lovet: En fantastisk flott park, og det må vi holde. Vi skal lage en fantastisk fin park, sa Frps gruppeleder Leif Arne Moi Nilsen i debatten.

Leif Arne Moi Nilsen (Frp)

– Ingen grunn til revers

Han pekte på at kommuneadministrasjonen ønsket å avlyse anbudskonkurransen, fordi kostnadene har gått i taket, eller rettere skrevet 100,1 millioner kroner.

– Jeg er redd for å skulle sende denne saken tilbake. Det ville gått ut over kvaliteten, særlig på installasjonene. Her er det ikke noen grunn til revers, vi er nødt til å betale det som det koster, sa Moi Nilsen, glad for at han før formannskapsmøtet hadde ryggdekning fra en enstemmig utvalg for utbygging, som han for øvrig også er leder for.

– God runde

Det er ikke altfor ofte det i formannskapet i Stavanger deles ut raust med godord til politiske motstandere, men Aps Dag Mossige var svært fornøyd med Moi Nilsen i akkurat denne saken.

– Jeg vil berømme utvalgslederen for å åpne for en god runde i utvalget, for dette er en sak som ikke er lett, det er snakk om betydelige midler, bemerket Aps gruppeleder Dag Mossige.

Dag Mossige (Ap)

Lang ventetid

Han pekte på at innbyggerne i bydelen har ventet på parken i alle fall siden 2008-2009, og at i beboere i 2017 tok initiativ til å bygge park på dugnad. Noen har fryktet at den midlertidige parken ble permanent. Mossige hadde som Moi Nilsen heller ikke all verdens tro på at en ny runde i det kommunale systemet ville gjøre parken så veldig mye billigere.

– Ikke minst må vi ta på alvor de rundene man har hatt med beboerne om hva de faktisk ønsker her, sa Mossige.

Må til bystyret

Kommunedirektør Per Kristian Vareide pekte på at formannskapet ikke hadde mandat til å bevilge 40 millioner kroner ekstra, fordi de er bundet av årsbudsjettet, men saken går nå til bystyret til endelig godkjenning.

I saksutredningen fra kommuneadministrasjonen pekes det på at de totale kostnadene fra anbudene har økt til 100,1 millioner kroner, mens det i handlings- og økonomiplanen bare er satt av 60 millioner kroner, noe som altså fikk Vareide og hans stab til å be politikerne redusere ambisjons- og kvalitetsnivået for parken.

Årsakene til kostnadsøkningen er sammensatte, men de vesentligste faktorer er stabilitetsutfordringer og forsterking av sjøfront, prisøkninger, omprosjekteringer og belysningskostnader, oppsummeres det.

Mer fra Dagsavisen