Politikk

Avgjort: Pedersgata enveiskjørt permanent

Pedersgata forblir enveiskjørt og med stort sykkelfelt. Dette ble vedtatt i onsdagens møte i utvalg for miljø og utbygging.

I 2019 vedtok Stavanger kommune å etablere et prøveprosjekt i Pedersgata, hvor gaten fikk enveiskjøring i retning øst. Samtidig ble det etablert sykkelfelt mot kjøreretningen. Gaten ble dessuten forkjørsregulert med fartsgrense på 30 km/t. Prøveordningen blir en fast ordning, vedtok et stort flertall i UMU onsdag. Ap, MDG, H, Sp og Grete Kvalheim (Frp) stemte for kommunedirektørens råd om å beholde ordningen, Lars Peter Endresen (FP) og Leif Arne Moi Nilsen (Frp) stemte mot å gjøre ordningen permanent.

Endresen foreslo å på ny tillate biltrafikk i begge retninger, og at sykkelfeltet ble lagt til Nedre Dalgate. Han pekte på at nå går deler av Pedersgata-trafikken i retur mot sentrum gjennom Nedre Dalgate.

Parkering som før

– Det er ikke en god løsning for de som bor i Nedre Dalgate, sa Folkets Parti-representanten.

Heller ikke ønsket om lengre parkeringstid enn de 15 minuttene som tillates i dag i Pedersgata fikk flertall, men fikk stemmene til FP, Sp og Frp, Administrasjonens forslag om å øke parkering forbudt-perioden i enkelte sidegater fra dagens tidsrom fra kl. 09.00 til kl. 12.00 i enkelte sidegater og utvide til tidsrommet kl. 07.00 til kl. 12.00 ble derimot avvist, med stemmene til H, Ap, Frp og Sp. Bare MDG og V ville utvide parkering forbudt-perioden.

– En suksess

Mette Vabø (V), Jarl Egeland (H), Håkon Fossmark (MDG), Birger Wikre Hetland (Sp), Rune Askeland (MDG) og Benedicte Solaas (Ap) argumenterte med at prøveordningen med sykkelfelt og enveiskjøring har fungert godt.

– Pedersgata er blitt en suksess, og er som Fargegata blitt en snakkis. Jeg gleder meg også at omsetningstallene har fått opp med 48 prosent, sa Egeland, og pekte på tall samlet inn og tilsendt politikerne fra daglig leder Anders Ohm hos eiendomsaktøren Pedersgata Utvikling.

– En gladsak. Prøveprosjektet er i høyeste grad vellykket, sa Vabø, og pekte på stor økning i antall syklister og stor nedgang i biltrafikken.

Egeland etterlyste vurderinger om sykkelfeltet kan flyttes på andre siden av gaten og om kjøreretningen for biler kunne endres til retning vestover, altså mot sentrum, men fikk bare støtte fra H og Frp. Vabø ville ha en utredning om sykkelvei i begge retninger, og fikk flertall (med stemmene fra V, H, MDG og Ap). Vabø leverte også et forslag om å få administrasjonen til å vurdere en prøveperiode på ett år der man stenger Pedersgata for biltrafikk på lørdager.


Det er gjennomført flere trafikktellinger i området, med både radarmålinger og manuelle tellinger. Radarmålingene er utført gjennom en uke i henholdsvis 2017 og i 2020. Tellingene viser at det er en betydelig økning av syklister i Pedersgata fra 390 i døgnet i 2017 til 1080 i døgnet i 2020. Biltrafikken har blitt mindre. I 2017 ble det registrert en 3100 biler i døgnet, og dette er redusert til 1100 kjøretøy i 2022, opplyste kommunedirektøren i sakspapirene.

Nedre Dalgate har derimot en stor økning i biltrafikken, fra rundt 100 biler i døgnet før omleggingen til rundt 360 kjøretøy i døgnet etter at Pedersgata ble enveiskjørt.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra DagsavisenMer fra Dagsavisen