Stavanger

Suksess med enveiskjøring i Pedersgata: – En stor fordel!

Anders Ohm i Pedersgata Utvikling melder om svært god utvikling for restauranter og andre næringsdrivende, og ber politikerne fortsette prøveordningen med enveiskjøring og eget sykkelfelt. 48 prosent omsetningsvekst og 150 nye arbeidplasser på fire år sier sitt.

Pedersgata Utvikling eier ifølge Ohm ca. 65 prosent av alle næringslokalene i gaten, og følger i tillegg omsetningstall for alle de rundt 80 virksomhetene i gaten, både våre egne leietakere og andre aktører. Her er tallene fra eiendomsutvikleren: Totalomsetning i gaten fra 250 millioner kroner i 2019 til over 350 millioner kroner i 2022, en økning på 48 prosent, med en omsetning for mat og drikke som har gått fra i underkant av 120 millioner kroner i 2019 til over 220 millioner kroner i 2022, en økning for antall ansatte fra 207 i 2018 til 352 i 2022, altså nær 150 nye arbeidsplasser på fire år.

– For næringslivet vil det være en stor fordel om ordningen gjøres permanent. Enveiskjøringen og sykkelfeltet har vært positivt på flere måter, er meldingen fra Ohm.

Den daglige lederen i eiendomsutviklingsselskapet oppfordrer politikerne gå inn for å fortsette ordningen med eget sykkelfelt og enveiskjøring når saken blir behandlet i utvalg for miljø og utbygging onsdag.

Han var spent på utviklingen da prøveordningen ble innført.

– Jeg var spent på hvordan det kom til å gå, og tenkte at det muligens kunne bli en litt negativ utvikling på kort sikt, men en god utvikling på lang sikt. Det har vist seg å bare gå én vei, sier Ohm til RA.

– Mye hyggeligere

– Enkelt oppsummert har det ført til at gaten har blitt mye hyggeligere å ferdes i for fotgjengere og syklister, og det er sannsynligvis også derfor det meste av økningen i omsetning har kommet fra gjester som spiser inne. Take-away-omsetningen har også økt, men ikke i nærheten av så mye som omsetningen fra sittende gjester, framholder Ohm.

Han har fått etterlyst omsetningstall og tilbakemeldinger fra Pedersgata i etterkant av prøveordningen som ble innført i 2019.

Vedlagt er omsetningstall for gaten for perioden 2019–2022 som viser en svært god utvikling, spesielt for mat og drikke, men også for totalomsetningen i gaten, opplyser Ohm.

Administrasjonen i Stavanger kommune har gode erfaringer med enveiskjøring og eget sykkelfelt i Pedersgata. Nå bes politikerne om å gjøre ordningen permanent.

– Ganske entydig

Pedersgata Utvikling melder om stor oppslutning om prøveordningen.

– I tillegg til å måle omsetningen har vi også generelt god kontakt med både egne leietakere og de som ikke leier av oss, og tilbakemeldingen er ganske entydig: Enveiskjøringen og sykkelfeltet har vært positivt på flere måter, opplyser Ohm.

Pedersgata Utvikling-sjefen har sendt e-post til medlemmene i utvalg for miljø og utbygging, og foreslår også at kommunen følger opp med en mobilitetsplan for området, der man ser på videre tiltak i forhold til parkering og kjøreretning i Pedersgata og tverrgatene.

Ohm peker også på at andre faktorer enn trafikkomleggingen også har vært gunstige for næringslivet.

– Det har kommet fine møbler og en del blomster i gaten, og vi har også fått vinterlys, dette er ting som også bidrar, sier Ohm.

Flere sykler, færre kjører

Kommuneadministrasjonen har også oppfordret politikerne til å beholde ordningen, i etterkant av en analyse fra Multiconsult.

– Hovedfunn i evalueringen er at det er stor økning i antall syklende i Pedersgata, stor nedgang i antall biler, men noe økning i trafikk i sidegatene. Trafikksikkerheten vurderes som god. Parkeringsdekning er tilstrekkelig i gaten, og det er tilrettelagt for varelevering i egne lommer, oppsummeres det i saksdokumentene signert av direktør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune.

Det er gjennomført flere trafikktellinger i området, med både radarmålinger og manuelle tellinger. Radarmålingene er utført gjennom en uke i henholdsvis 2017 og i 2020. Tellingene viser at det er en betydelig økning av syklister i Pedersgata fra 390 i døgnet i 2017 til 1080 i døgnet i 2020. Biltrafikken har blitt mindre. I 2017 ble det registrert en 3100 biler i døgnet, og dette er redusert til 1100 kjøretøy i 2022.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Nyeste fra Dagsavisen.no: