Politikk

«Hjem for en 50-lapp-ordningen»: – Vellykket, men ett problem

Ordningen med taxi for 50 kroner fra Domkirkeplassen til Finnøy betegnes som vellykket. Det er imidlertid ett stort problem.

Stavanger kommunes administrasjon ønsker på ny å dra i gang ordningen med taxi for 50 kroner til Finnøy og Talgje når Norge en gang åpner opp etter nedstengingen. Ett problem må imidlertid løses, ungdom som bestiller plass, men ikke møter opp.

Etter en ytterst treg start i august ble ordningen med maxitaxi for Finnøy-ungdom natt til fredager og lørdager mye brukt i oktober og november. I perioden med gjenåpning i pandemien (25. september til 9. desember) brukte ungdommer fra 16 til 24 år ordningen 62 ganger, og voksne deltok med 3 turer i løpet av 20 avganger med taxi. Voksne som eventuelt får plass betaler 100 kroner.

– Kjempebra

– Tilbudet er kjempebra. Ungdommen føler seg trygge, og det er helt topp at administrasjonen i kommunen ønsker å videreføre ordningen, sier lederen i Finnøy kommunedelsutvalg, Birger Wikre Hetland (Sp), til RA.

Han mener det er viktig å komme i dialog med ungdommen for å hindre at det blir tomme seter hvis ordningen kommer på plass igjen.

– Det er viktig at ungdommen forstår at det ikke er monopolpenger vi bruker, og de må ha respekt for at vi bruker penger på dette. Hvis flere bruker tilbudet, vil det også etter hvert bli bedre. I Smartby-Stavanger må vi også kunne få på plass en bedre bestillingsordning, sier Hetland.

Det er viktig at ungdommen forstår at det ikke er monopolpenger vi bruker.

—  Birger Wikre Hetland, leder i kommunedelsutvalget på Finnøy

Økte før nedstenging

Det er firmaet Rock Taxi som har kjørt ruten for kommunen og Kolumbus.

– Vi synes det har vært en fin ordning, i starten var det få, men etter hvert ble det mange som ble med, og ungdommene har oppført seg fint, sier innehaver Leiv Kåre Larsen i Rock Taxi.

Han peker på utfordringen med at folk som har bestilt plass likevel ikke møter opp, og ikke avbestiller. Dermed kjøres tomme seter, mens andre interesserte ikke har fått bestilt plass.

Eksempelvis var de åtte plassene fullbooket både 14. og 27. november, men bare tre personer møtte opp begge nettene. Det betyr at til sammen 23 andre interesserte ikke fikk bestilt plass disse nettene, mens taxiene kjørte til Finnøy med fem ledige seter på hver tur.

– Det er en utfordring at noen bestiller, men ikke møter opp. Det er dårlig ressursutnyttelse, særlig med tanke på at det er mange andre som har ønsket å være med, sier Larsen.

Han ser behovet for en bedre og mer oversiktlig bestillingsordning, men er klar på at firmaet ikke har muligheter til å ta den kostnaden.

– Det er verdt det

Leder i utvalg for miljø og utbygging, Rune Askeland (MDG), er innstilt på å fortsette å støtte tiltaket, tross at tilbudet er kraftig subsidiert. En taxitur med vanlig drosje vil koste rundt 1200 kroner, mens en åtteseter til Finnøy koster rundt 1600 kroner.

– Det er verdt det. Det bør være enkelt å ferdes i hele Stavanger kommune, ungdom har ikke alltid mye penger til taxi, og det er langt til Finnøy. Dette er nok heller ikke blant de kollektivtilbudene som koster mest i Rogaland, sier han.

Han peker på at ordningen har blitt mye mer brukt etter at taxi videre fra nattbussen på Sokn fra oktober ble erstattet med transport helt fra Domkirkeplassen.

– Ordninger som denne og «Hent meg»-tilbud er framtidsrettet, og vil være treffsikkert. Det er også en suksess i den forstand at det nå er gjennomført et pilotprosjekt, sier Askeland.

Anbefaler 250.000 kroner

Administrasjonen i kommunen anbefaler å søke Kolumbus om 250.000 kroner i 2022. I høsten ble det brukt rundt 80.000 kroner.

– Vi mener ordningen har vært vellykket, den ble mye brukt etter gjenåpningen, til Norge igjen stengte ned i desember. Vi får gode tilbakemeldinger fra ungdommer og foreldre. Nå må vi høre hva politikerne sier, og om de ønsker å videreføre ordningen, sier prosjektleder Imme Dirks Eskeland i Stavanger kommune.

Tekniske løsninger kan hindre for mange tomme seter.

Maxitaxiene har gått fra Domkirkeplassen til Finnøy og Talje. Ungdomspris: 50 kroner, til rett ved inngangsdøren.

Vil ha endringer

– Vi ønsker å sette krav til en bestillingsordning slik at man til enhver tid kan se om det er ledige seter. Det vil også være en fordel med forhåndsbetaling, for å sikre at flere møter opp, sier Eskeland.

Hvis politikerne går for ordningen i 2022, er anbefalingen å søke Kolumbus om 250.000 kroner til prosjektet. Totalt har kollektivselskapet 450.000 på budsjettet for «Hjem for en 50-lapp»-ordningen i regionen/Nord-Jæren/Rogaland samlet sett.

Hvis kommunen får støtte, vil det bli hentet inn tilbud fra ulike transportselskaper, og det siktes mot å øke kapasiteten til en 16 seters minibuss.

– Da kan ordningen bli mer brukt, ungdom går ofte sammen i en gjeng når de velger å ta turen, sier Eskeland.

Hun opplyser også at det er ønskelig med en miljøvennlig løsning med elektrisk drevet minibuss.---

FAKTA

---


Mer fra Dagsavisen