Nyheter

Vil endre måten prisen på bussbilletten bestemmes

Nå kan du snart velge om du vil betale sone-billett eller for hvor langt du faktisk tar bussen. Det kan gjøre korte turer betydelig billigere.

Kolumbus har de siste to årene utviklet og testet en ny betalingsmodell for kollektivtransport (buss, tog og båt). Betalingsmodellen er både en ny takstmodell for prising, og en ny teknisk løsning som skal gjøre det enklere å betale.

Bakgrunnen for pilotprosjektet er at fylkestinget har etterspurt en løsning for å legge bedre til rette for sporadiske reiser med kollektiv, ettersom pris på enkeltbilletter kan være en hinder for å øke bruk av kollektivtransport.

Dagens prismodell er basert på ulike soner, hvor man betaler like mye for å reise kort og langt innenfor samme sone. Billettene blir enda dyrere om man krysser sonegrenser, selv om man bare så vidt skal over sonegrensen. Den nye modellen som snart skal tilbys, i en prøveperiode på ett år, baserer seg på hvor langt man faktisk reiser. (Les mer i faktaboksen).

I prøveperioden kan man velge selv om man vil bruke den gamle eller nye måten for å betale billetten.

---

Fakta om den nye betalingsmodellen:

  • Man betaler for det man reiser, etterskuddsvis.
  • Brukeren trykker på betalingsknappen på telefonen før man går om bord. Da aktiveres en automatisk billett til hvor som helst med Kolumbus-kjøretøy. Man gjør det samme hver gang og trenger ikke vurdere hvilken billett man skal kjøpe. Telefonen registrerer så automatisk ombordstigning og hvilken buss/tog/båt man er ombord i. Avstigning registreres også automatisk, og prisen regnes ut basert på hvor langt man har reist.
  • Man kan også enkelt se hvor mye en reise koster i forkant hvis man vil vite det, og man får oversikt over alle reiser i etterkant.
  • Periodebillettprodukter erstattes av en kvantumsrabatt basert på hvor mye man reiser. Jo mer man reiser, jo mer rabatt får man.

---

Håper flere parkerer bilen

Fylkespolitiker Kjartan Alexander Lunde (V) sier målet med den nye ordningen er at det skal bli enklere og billigere for de som barer reiser noen få turer.

– Det har vært 1000 stykker som har testet dette ut i et pilotprosjekt, som har vært veldig fornøyde med den nye måten de gjør det på. Nå kan du i større grad bare planlegge ut fra når du skal reise, i stedet for å måtte vurdere om du bør kjøpe et månedskort på forhånd, sånn som vi gjør nå, sier Lunde til RA.

Han påpeker at i det nye systemet kjøper man det som tilsvarer enkeltbilletter hver gang man reiser, men du skal ikke betale mer enn det du ville gjort for et månedskort i løpet av en måned.

– Så når du har kjøpt nok ‘enkeltbilletter’ til prisen av et månedskort, kjører du gratis resten av måneden?

– Ja, det stemmer. I det nye systemet får du også litt mer rabatt for hver gang du reiser. Det blir billigere og billigere jo flere ganger du reiser, sier Venstrepolitikeren.

– Forhåpentligvis vil det gjøre at flere vil velge å reise kollektivt litt oftere, og gjerne lar bilen stå litt flere ganger i løpet av en måned. Så man får mindre kø på veien, sier Lunde.

Stavanger kommune gjør buss, tog og båt gratis fra 1. juli.

Dyrere ungdomsbillett?

Fylkesdirektøren foreslår i sin innstilling at prisen på månedskortet og ungdomsbilletten skal bli dyrere, for å kompensere for inntektsbortfallet fra de sporadiske og korte reisene som nå blir billigere.

Dette stemte samferdselsutvalget ned, og foreslår heller at fylkesdirektøren kommer tilbake med forslag til inndekning for et eventuelt inntektsbortfall i sitt forslag til budsjett.

Saken skal behandles i Fylkesutvalget og Fylkestinget i løpet av de neste to ukene.

Lunde sier det er litt usikkert hvor stort inntektsbortfallet med innføring av den nye modellen vil være.

– Forholdsvis vil jo flere reise kollektivt når det er billigere å reise korte distanser og med enkeltbillett. Så det vil bidra til at vi får litt mer inntekt.

– Men i pilotprosjektet viste det seg at selv om det var flere som reiste litt mer med buss når billettene var billigere, dekket ikke det inntektsbortfallet for Kolumbus, hvordan ser du for deg at dette inntektsbortfallet skal kompenseres?

– Nå har vi lagt inn i vedtaket at dette er noe som skal ses i sammenheng med budsjettet. Venstre og flertallet i fylket har løftet inn mer penger til kollektivt over mange år. Så jeg har tro på at vi skal greie å få det til uten at det blir dyrere med periodebillett og ungdomsbillett.

Stavanger påvirker

Lunde sier at gratistilbudet til Stavanger kommune kan påvirke den nye ordningen.

– Denne saken ble tatt opp før tilbudet i Stavanger ble lansert, så nå blir det nok litt mer jobbing med å koordinere hvordan dette skal fungere, før den nye ordningen skal prøves ut i regionen, sier Lunde.

– Det er jo helt klart at gratis buss i Stavanger påvirker tilbudet. Regjeringen har varslet betydelige kutt i budsjettet til fylkeskommunen. Det er penger som de i utgangspunktet forventer at vi skal kutte på kollektiv- og transportområdet, så vi står jo i en ganske vanskelig situasjon i fylkeskommunen. Det er vanskelig å få til store reduksjoner i pris fra fylkeskommunen sin side, men det er jo veldig spennende når Stavanger tar et sånn initiativ. Det gir oss viktig lærdom. Forhåpentligvis kommer det mye bra forskning og rapporter ut fra hvordan det slår ut når du gjør et tilbud gratis. En veldig stor andel av kollektivreisende i Rogaland er fra Stavanger, så det vil jo selvfølgelig påvirke fylkeskommunen. Men forhåpentligvis vil dette bare være positivt for kollektivtilbudet i regionen.

– Men er det en risiko for at det nå kan bli dyrere for både ungdoms- og periodebillett, for en som er fra Sandnes, samtidig som det er gratis i Stavanger?

– Nå har fylkesdirektøren og administrasjonen i fylkeskommunen foreslått å øke prisen på ungdomskort og månedskort mange ganger. I alle de år Venstre har vært med og laget budsjett, har vi alltid sørget for å presse prisene ned på ungdomskort og månedskort. Så det er jo noe velgerne nå i september bestemmer – hvilken sammensetning de vil ha med fylkespolitikere – om de vil ha fylkespolitikere som prioriterer kollektivt eller noen som prioriterer andre ting.

Det nye billettsystemet skal prøves ut i ett år, med påfølgende evaluering før man bestemmer om man skal gå videre med kun det nye systemet.

Mer fra Dagsavisen