Nyheter

– Årets satsing på Gladmat i Pedersgata er bare forsmaken på det vi vil se de neste årene

Gladmat er like rundt hjørnet. Snart er det også jubileum.

Gladmat i Pedersgata er en del av «Pedersgata 2025», ett av tre satsingsområder i Stavangers 900-årsjubileum som skal feires i 2025. Fram mot jubileumsåret skal Pedersgata fylles med matopplevelser og historiefortelling, og med samtaler om hvordan vi skal utvikle byen og bruke matressursene våre i framtiden. Både under Gladmatfestivalen og resten av året, skriver Stavanger kommune på sine nettsider.

– Årets satsing på Gladmat i Pedersgata er bare forsmaken på det vi vil se de neste årene. I 2025 blir det 900-årsfeiring i Pedersgata, for finnes det en kjekkere måte å feire bursdag på enn å samles over god mat? spør prosjektleder for byjubileet i Stavanger kommune, Lena Antonius.

– Pedersgata 2025 skal invitere innbyggere til å ta i bruk Nytorget og Pedersgata på nye måter, for å bidra positivt i utviklingen av byrommene, og formidle matopplevelser og historiefortelling. Satsingen skal øke kunnskapen vår om matkultur, mathistorie og nye mattrender, og invitere innbyggere, frivillighet, kultur og næringsliv til debatter og arrangementer, sier Antonius.

Samspill er et av temaene i 900-årsjubileet. Det handler om hvor vi er nå, og om samspillet mellom by og natur, mellom by og land, mellom Stavanger og resten av verden. Her er Pedersgata i en særstilling, skriver kommunen.

– Hele Stavangerhistorien kan fortelles fra Pedersgata: her bygde man seilskuter og her skjøt det opp hermetikkfabrikker. Nå er Pedersgata og Nytorget i endring, og med det kommer spørsmålene om hvordan man skaper gode nabolag og en by som er god å leve i for framtiden, sier Antonius.

– Det samme gjelder forholdet vårt til naturressursene som Stavanger har levd av – hvordan skal oljebyen forvalte energi- og matressurser framover. Temaet i Pedersgata 2025 vil kretse rundt naturkvaliteter i hele regionen og løfte fram matopplevelser, kunst og historiefortelling, legger hun til.

Grønn utvikling og byutvikling

Pedersgata ligger mellom sentrum og Stavanger Øst og er et knutepunkt som byr på mat, drikke, kunst og kultur. Gata har allerede befestet seg som et mekka for ta-med-mat. Her finnes det mat fra nær alle verdenshjørner, og gata er det mest multietniske strøket i byen. Gladmat i Pedersgata skal vise fram restauranter, lokalmatprodusenter og måltidsnæring fra hele regionen, skriver kommunen.

– Gjennom ulike aktiviteter ønsker Gladmatfestivalen å bidra til at jubileet fyller noen av målene. Vi tror vi kan spille en rolle i samspillet mellom by og land, grønn utvikling og byutvikling. Vi jobber tett med matprodusenter og restaurant- og matfagene med aktiviteter som bidrar til at både Stavanger som matby og Rogaland som matregion øker attraktiviteten sin, sier leder for Gladmatfestivalen, Maren Skjelde.

Stavanger kommune bidrar med årlig støtte til Gladmatfestivalen som et ledd i å styrke og løfte fram matregionen Stavanger. Kommunen er også en av eierne av Gladmatfestivalen.

Stavanger 2025 er feiringen av at byen og kirken er 900 år. Jubileumsprogrammet er delt inn i tre tema: Opphav, som handler om å løfte fram historie og kulturarv, med Domkirken som et hovedprosjekt; Samspill, som ser på samspillet med naturen og verden i dag og har Pedersgata som hovedsatsing; og Omslag, som løfter blikket framover og spør hvordan vi skal møte framtiden, med Ullandhaug som omdreiningspunkt.

Mer fra Dagsavisen