Nyheter

Prisen på Stavangers nye sykehus øker med 450 millioner

Helse Stavanger varsler budsjettoverskridelse på 450 millioner kroner i første byggetrinn av det nye sykehuset. Fremtidige kostnader må finansieres med lån.

– Det er en risiko for en kostnadsøkning i byggetrinn 1 av nytt sykehus på Ullandhaug på 450 millioner kroner, skriver styret i Helse Stavanger i langtidsplanen 2021–2032. Det melder Stavanger Aftenblad.

Styret beskriver prisøkningen som «urovekkende» og knytter den til pandemien og krigen i Ukraina.

Gevinsten fra salget av den gamle sykehustomten på Våland i Stavanger må sannsynligvis brukes for å håndtere kostnadsøkningen i byggetrinn 1, skriver administrerende direktør Helle Schøyen i Helse Stavanger i langtidsplanen. Gevinsten av Våland-salget, som ventes å være på 650 millioner, var planlagt å brukes som egenkapital i byggetrinn 2. Det er byggetrinn 1 som nå bygges.

Dersom gevinsten fra salget av Våland-tomten skal brukes på byggetrinn 1, får det konsekvenser for finansieringen av byggetrinn 2, varsles det i langtidsplanen.

– Nå må neste byggetrinn fullfinansieres med lån i stedet. Det er lagt inn lån både fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og fra Helse vest RHF, står det i langtidsplanen.

Den totale kostnadsrammen for byggetrinn 1 av det nye sykehuset er i overkant av 11,5 milliarder. Hele byggetrinn 2 er foreløpig grovkalkulert til 11 milliarder kroner.

(©NTB)

Mer fra Dagsavisen