Nyheter

Slik er nye SUS rustet for pandemi

Første del av det nye sykehuset skal stå klart i 2024. Men hva skjer dersom det kommer en ny pandemi? Er det nye sykehuset godt nok rustet?

Mer fra Dagsavisen